maminky s dětmi a přirozená komunitní podpora

Rozvojové aktivity pro maminky s dětmi

Projekt přináší hodnotné aktivity pro maminky s dětmi a přirozenou komunitní podporu maminek s dětmi od 0 do 4 let. Je zaměřen na preventivní a podpůrné služby pro maminky v raných fázích mateřství. Zároveň podporuje zdravý vzájemný vztah mezi maminkami a dětmi.

Projekt je podporován Magistrátem hl.m. Prahy grantem v oblasti rodinné politiky na podporu funkční rodiny.

V roce 2024 jsou z dotace podpořeny tyto lekce pravidelného programu, pro které platí dotované vstupné:

Dále jsou podpořeny také některé přednášky:


Cíle projektu

  1. Komunitní podpora maminek v raných fázích mateřství – pravidelně konané aktivity vytvářejí bezpečný prostor, kde se setkávají ženy ve stejné životní situaci. Vznikají zde důvěrné a podpůrné vztahy mezi klientkami a lektorkami i mezi klientkami navzájem.
  2. Prostor pro péči o vlastní potřeby maminek bez nutnosti odkládat dítě na hlídání jiné osobě – naplňují se zde potřeby klientek: komunikace s jinými dospělými, péče o vlastní zdraví (pohybové aktivity), rozvoj vlastních mateřských dovedností.
  3. Rozvoj dětí od 0 do 4 let – pravidelné aktivity pro děti v doprovodu maminek poskytují inspiraci pro aktivity s dětmi v domácím prostředí, rozvíjejí rodičovské kompetence, u dětí podporují zdravý psychomotorický vývoj, sluchovou paměť, rozvoj řeči a slovní zásobu, orientaci v prostoru

Obsah projektu tvoří:

Lekce pro maminky v doprovodu svých dětí od 0 do 4 let, které nabízejí maminkám pohybovou aktivitu (pilates, jógu, cvičení na míčích, zdravotní cvičení s fyzioterape­utkou). Aktivity pro děti v doprovodu maminek poskytují inspiraci pro aktivity s dětmi, rozvíjejí rodičovské kompetence, u dětí podporují zdravý psychomotorický vývoj, sluchovou paměť, rozvoj řeči a slovní zásobu, orientaci v prostoru:

  • Hrátky s tancem pro maminky s dětmi,
  • Andělíčci pro děti od 0 do 1 roku,
  • Skřítci od 1 do 2 let a Indiáni od 2 do 4 let,
  • Světýlka pro děti nelezoucí, lezoucí a děti chodící,
  • Zvoneček s písničkou pro děti od 1,5 do 3 let.

Projekt je podporován Magistrátem hl.m. Prahy grantem v oblasti rodinné politiky na podporu funkční rodiny.

Rozvojové aktivity pro maminky s dětmi