Montessori přístupy ve výchově

ZÁZNAM KE KOUPI

Děti jsou v životě každého člověka ten největší dar. Principy výchovy podle Marie Montessori jsou založené na holistickém přístupu, který se uplatňuje již od narození. Postupně s věkem dítěte se mění a přetváří podle senzitivních období, ve kterém se dítě zrovna nachází. Nezbytnou podmínkou k úspěšné výchově dítěte je kromě lásky také respekt. My dospělí vyžadujeme respekt a úctu od dětí. K tomu je ale nutné, aby děti zažily respekt a úctu na vlastní kůži. Respektovat děti znamená opustit mocenský, autoritativní a manipulativní přístup ve výchově. To ovšem neznamená, že si děti mohou dělat, co chtějí. Společně se naučíme, jak se stát s dětmi partnery, jak se nastavují hranice a hodnoty. Výsledkem je spokojené, klidné, vzdělané a rozvinuté dítě.

„V dítěti leží osud lidstva.“ Maria Montessori

„Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a snad si zapamatuji. Nech mě vyzkoušet, naučím se to.“ Konfucius

Těší se na vás Mgr. Nella Semecká, pedagožka

Přednáška má dvě části dle věku dětí:

  • Montessori přístupy ve výchově 0 – 3 roky
  • Montessori přístupy ve výchově 3 – 6 let

Prozatím není vypsaný termín

Přihlašte se k hlídání termínu pro kurz. Dozvíte se o nadcházejícím termínu včas.

Montessori přístupy ve výchově

provází

Mgr. Nella Semecká

speciální pedagožka

reference