Lekce pro děti

Indiánské muzikohrátky

Doporučeno pro chodící děti.

„Indiánsky“ laděný kruh pro rodiče a děti, plný lidové slovesnosti, říkadel, živlových písniček, a tanečků, které splétáme do příběhů ročních dob pomocí rytmu, indiánských dřívek, hudebních nástrojů a barevných šátků. Hodinu doprovází šamanský buben. Na začátku s rodiči trochu sdílíme, na konci relaxujeme u zvonkohry s osobní kartou…

Rozpohybovaná lidová říkadla podporují výslovnost a paměť a vedou skrze pohyb a rytmizování k vyrovnanější spolupráci mozkových hemisfér a stabilnější psychice. Živlové, léčivé a lidové písně přirozenou formou rozvíjejí vnímání přírody a Celku a vyšší lidskou inteligenci.

Na malé indián(k)y a jejich rodiče se těší lektorka, pedagožka a hravá šamanka, maminka 4 dětí a babička * Mgr. Arnoštka Berkana Berousková

„Jsme jeden Kruh. Nechť jsou šťastny všechny bytosti“. Lektorka je speciální pedagožka a psychoterapeutka s dvacetiletou praxí a její lekce mají (lehce) terapeutický a harmonizační přesah také pro rodiče.

Je možné si domluvit individuální konzultaci nebo terapii.

www.arnostkaberouskova.com www.mammakempy.cz

Nejbližší akce

Indiánské muzikohrátky

provází

reference