Zvoneček s písničkou od 1 roku

Hudebně laděná lekce

Tato lekce je v rámci jarního kurzu od dubna do půlky června 2024 za zvýhodněnou cenu. Do kurzu je možné přistoupit i v průběhu kurzu – čtěte více zde.

Můžete se těšit na:

  • Přivítací rituál se zvukovými vlnami (muzikoterapeutické hudební nástroje),
  • zpěv písniček s hrou na různé rytmické nástroje,
  • lidová říkadla propojená s cvičením k podpoře psychomotorického rozvoje dětí v rámci ročních období.
  • Tanečky a hry jsou dynamickou částí hodiny v prostoru. Celá hodina je doprovázena africkým bubnem.
  • Pro maminky zpěv polyfonních lidových a afrických písní pro radost.
  • Na závěr relaxace s andělským zvonečkem.

Zvukové vlny nás přivedou ke ztišení a naladění se na společný kruh.

Hrou na nástroje a zpěvem se děti pomalu učí rozvíjet cit pro rytmus, sluchovou paměť, řeč a slovní zásobu. V tanečkách a hrách se zase děti seznamují se svým tělem a svými smyly, zdokonalují koordinaci těla, orientaci v prostoru, zlepšují si vyjadřovací schopnosti. Budeme tančit kruhové tance, které vytváří pocit spojení, přijmutí a spolupráce. K různým hrám pro uvolnění nebo dynamickým hrám použijeme balony, masážní míčky, plachtu, kruhy, šátky, dřívka aj.

Bude čas i na společné zpívání jednoduchých afrických a lidových písní pro maminky.

Lekce jsou pro děti ve věku od 1 roku. Mladšího sourozence je možné vzít s sebou.

Nejbližší akce

Zvoneček s písničkou od 1 roku

provází

Marie Lenka Novotná

lektorka dětských hudebních lekcí Zvoneček

reference

Mám moc ráda hudbu a syn na ni taky velmi dobře reaguje, líbil se mi i Mariin dramatický projev a další aktivity, které lekce obsahovala. A z léčivých hudebních nástrojů jsem byla naprosto nadšená!