Marie Lenka Novotná

Marie Lenka Novotná

lektorka dětských hudebních lekcí Zvoneček

lektoři

„Společné zpívání je jako lék pro duši. Harmonizuje, uvolňuje, propojuje… Je to bytí v přítomnosti, je to radost a tvoření.“

Práci s dětmi předškolního věku, která je zaměřená na hudbu a pohyb, dělám již 18 let v různých mateřských centrech v Praze. Léta jsem se věnovala pohybu a zpěvu. V mládí jsem prošla sborovým zpěvem a přes gymnastiku jsem přeskočila k výrazovému a africkému tanci.

V hodinách vidím radost dětí, když se můžou zapojit do tvorby hudby. Pro to používáme různé hudební rytmické nástroje od ručně vyrobených dřívek po bubínky, chrastidla, tamburínky, činelky aj. Rozvoj rytmu, hudby, řeči, komunikace, spolupráce v kolektivu je velmi obohacující pro cit tvorby a umění a pro posílení vlastního projevu.

K pohybovým aktivitám, k tanečkům, k prostorovým hrám používáme zase šátky, kroužky, míčky, plachtu tak, aby forma hry byla pro děti zábavou. Pohyb vede k uvědomování si vlastního těla, k orientaci v prostoru, k rovnováze těla, ke spolupráci, k vzájemnému propojování se, k odvaze k činu udělat něco nového…

Prošla jsem Wadorfským seminářem a mám blízko k našim lidovým písničkám. Rukama, zpěvem a tělem budeme tvořit a oživovat texty písní v průběhu ročních období.

Propojení hudby, tance a pohybu je prostě radost.

Jsem maminkou 3 dětí.

Nabízené služby:

  • kroužky pro děti od 1 roku
  • hudebně pohybové kroužky pro školky
  • kurzy afrických polyfonií

Vzdělání:

  • Taneční škola UK Větrník
  • Muzikálová škola P. Novotného
  • Kurzy afrických polyfonií a hry na djembe
  • Waldorfský seminář
  • Jsem členka hudebního tělesa Jayamantra.
  • Vedu pěvecký sbor afrických a lidových písní.

V A centru vede:

  • Zvoneček s písničkou