Beyond motherhood (konverzace v angličtině) | A CENTRUM

Beyond motherhood (konverzace v angličtině)

Délka lekce: 
60 minut
Cena: 
180 Kč
Permanentka: 
1 okno
Skladba lekce: 
příjemná konverzace v anglickém jazyce
Co s sebou: 
vaše miminko či starší dítko, vhodné také pro těhotné

 

Beyond motherhood

As mothers, we share a common life duty, a duty to raise another generation of human beings. It is not an easy task. But, somewhere deep within our hearts we feel that motherhood isn’t just about raising new people, it also is an opportunity for us mothers to develop in all possible areas of our lives; physical, mental, emotional and spiritual. In ancient wise cultures, motherhood has always been considered a path to lasting joy and wisdom. It is the privilege of mothers to explore this area and become Mothers of Wisdom, the treasure of humanity. I am very happy to have the opportunity to explore this area along with you all in English language-so we can also grow in our abilities to speak a foreign language naturally. Thank you and looking forward to our regular coming together.

With love, Leila

Here, you will find fresh inspiration in English and also in Czech.

Za hranice mateřství

Jako matky sdílíme společnou povinnost, povinnost vychovat další generaci lidských bytostí. A to vůbec není lehký úkol. Přesto, kdesi hluboko v srdci cítíme, že mateřství není jenom o výchově nových lidí, ale, že jde také o příležitost vývoje ve všech oblastech našich životů; fyzické, mentální, emoční a duchovní. Starodávné kultury prozíravě považovaly mateřství za cestu k trvalé radosti a moudrosti. Je to privilegium matek prozkoumat tuto oblast a stát se Matkami Moudrosti, jež jsou pokladem celému lidstvu. Jsem velmi ráda, že mám příležitost prozkoumávat tuto oblast spolu s vámi v angličtině -abychom také rostly v našich schopnostech přirozeně rozmlouvat v cizím jazyce. Děkuji vám a těším se na naše pravidelné setkávání.

S láskou, Leila

Tady najdete čerstvou inspiraci v angličtině i češtině.


Představení lektorky:

Jmenuji se Leila Lee Herianová. Jako malá holka jsem si vždy přála přijít životu na kloub, porozumět mu a žít naplněně. Toto přání samozřejmě formovalo můj život a po letech divokostí a bouření, nadějného stoupání a bolestných, ale poučných pádů jsem se konečně ukotvila ve svém osobním životě i pracovním směřování. Životu stále přicházím na kloub (neb je to kloub nekonečný), ale už z jiného místa než za mlada. Z místa klidného usazení a pokory. Děkuji, že mohu svůj kousek pochopení sdílet tady v A centru spolu s vámi a v anglickém jazyce, který je mým nejmilovanějším. Toto spojení vzájemného sdílení našich zkušeností, strastí, radostí a angličtiny je mým splněným snem.

 

Seznam termínů

Po 7. Prosinec | 10:00 Beyond motherhood (konverzace v angličtině) Přihlásit se
Po 14. Prosinec | 10:00 Beyond motherhood (konverzace v angličtině) Přihlásit se
Po 21. Prosinec | 10:00 Beyond motherhood (konverzace v angličtině) Přihlásit se

Aktuality

16. Listopad
Dobrý den milé ženy, do odvolání nabízíme aktivity pouze ONLINE - veškeré lekce a...
11. Listopad
Dobrý den milé ženy, do odvolání nabízíme aktivity pouze ONLINE - veškeré lekce a...
9. Listopad
Dobrý den!   Recepce v Áčku bude přítomna příští středu 11.11. od 13 do 16 hodin.  ...
23. Říjen
Krásný den,   pro pořádek přinášíme přehled, za jakými službami můžete přijít do A centra...