Osobnosti o nás | A CENTRUM

Osobnosti o nás

Pro A centrum

Vaše rodinné centrum pomohlo a pomáhá svými programy
jak mému dítěti, tak mé ženě. I já jsem byl v Áčku na kurzu
přípravy k porodu a cítil jsem se u vás velmi dobře.

Děkuji
David Koller
zpěvák skupiny Lucie

 

Díky vašemu centru bylo mé těhotenství i porod nádherným
zážitkem. Vaše kurzy břišních tanečků, gravidjógy, masáží
i předporodní kurzy mi pomohly všechno lépe zvládat. Navštěvovali jsme Áčko
s našimi syny a
všichni jsme byli nadšeni nejen ze setkání v Klubech M+M, ale i z dalších aktivit.

Díky, mnohé díky
Sylva a synové Kollerovi

 
 

Během mého druhého těhotenství jsem na doporučení navštěvovala
A centrum. Přes gravidjógu, meditační cvičení a tance,
přípravu k porodu a mnoho užitečných informací jsem se dopracovala
k vědomému a přirozenému porodu. K nejkrásnější
a nejsilnější chvíli, kdy jsem opravdu věděla, co dělám.
Mé díky patří výbornému týmu z Áčka, nejvíce pak Kataríně
Zatovičové za její velkou sílu a energii vloženou do této
důležité práce.

Hodně štěstí, optimismu a vytrvalosti
přeje
Monika Načeva
zpěvačka a herečka

 

Výňatek z rozhovoru se spisovatelem Michalem Vieweghem pro iDNES,
18. 5. 2003:

Absolvoval jste kurz pro tatínky u porodu? Chodil jste tam
opravdu poctivě a věřil, že získané zkušenosti u porodu
uplatníte? Nebo v tom byla spíše zvědavost spisovatele?

Ano, ve smíchovském A centru. Na první lekci jsem šel s jistou
nedůvěrou – bál jsem se přílišné „alternativnosti“ – ale
brzy jsem se jí zbavil. Bylo to milé, srdečné, neformální a především
opravdu užitečné. Byl to předporodní kurz především
pro rodičky, nicméně tatínkové byli vítáni. Absolvoval jsem
čtyři dvouhodinové lekce ze šesti. O případném literárním
zpracování této zkušenosti jsem opravdu nepřemýšlel, měl
jsem plnou hlavu toho, jak to zvládnu u porodu.

Proběhl porod Sáry klasicky, nebo zvolila vaše žena nějaký
netradiční způsob?

Rodili jsme v soukromé nemocnici ve Vrchlabí, kde stejně jako
ve smíchovském A centru razí heslo „porod není nemoc“. Vše
probíhá pokud možno přirozenou cestou, žádné epidurály,
nástřihy, nic takového.
Prvních pár hodin, kdy nebyly Veroničiny kontrakce ještě tak
silné, jsme strávili víceméně sami na pokoji – šlo o malý, ale
hezký pokoj s vlastním záchodem a koupelnou, za který jsme
zaplatili pouhých 600 korun za noc.
Později jsme přešli do takzvaného porodního pokoje, kde jsou
míče, vana, ribstole, různé stoličky a další porodní „pomůcky“.
Rodička si sama vybere to, co jí v danou chvíli vyhovuje nejvíc.
Veronika střídala vanu, mě a stoličku. Finále se odehrálo
vestoje a na stoličce.

Žena Michala Viewegha Veronika nás navštěvovala v průběhu
celého těhotenství i po porodu.

 
Vyjádření odborníků:

V Praze, 19. srpna 2005
S pojmem A centrum jsem se setkal poprvé asi v r. 2000.
Tehdy se mi dostal do rukou informační materiál s nabídkou
činnosti A centra, působícího tehdy v Praze, v ulici Na Bělidle.
Již od počátku mě centrum zaujalo z několika důvodů. Jednak
šířkou působností, zahrnující problematiku období těhotenství,
porodu, šestinedělí a dále mateřství a rodičovství a pak
širokou nabídkou aktivit pro jednotlivá uvedená období, ať již
jde o těhotenské kurzy, různé formy tanců, relaxací, masáží
a cvičení pro těhotné i netěhotné, laktační poradnu, diskuzní
kluby nebo řadu různě zaměřených přednášek, kurzů a seminářů.
Postupem času se jeho činnost dále prohlubovala a zkvalitňovala
a v současné době není v Praze, ale i v České republice
podobné centrum, které by se A centru svým charakterem
a kvalitní činností přibližovalo.
Svým působením jednak velmi vhodně vyplňuje prostor, který
je mimo působnost státního a soukromého zdravotnictví,
a jednak nabízí a doplňuje širokému okruhu zájemců z řad
těhotných, rodičů a jejich dětí ucelené a potřebné informace
a aktivity, o které je v dnešní době mezi naší veřejností stále
narůstající zájem.
S řadou členek nynějšího A centra a jednotlivých organizací
ve sdružení Fontanela jsem měl možnost setkávat se nejen
před jeho vznikem, ale i potom na různých diskuzních setkáních,
seminářích či konferencích věnovaných problematice
porodnictví, přirozených porodů apod. Proto znám i jejich
nadšení, vysokou kvalitu i chuť do další práce, která je zárukou
zvládnutí tohoto projektu.
Projekt A centra „Aktivní a vědomá příprava na mateřství
a rodičovství “ je tak jen logickým vyústěním jeho dosavadní
činnosti a snahy jeho členek o další zkvalitnění a rozšíření
působnosti do dalších míst v České republice.
Projekt A centra pokládám za kvalitně zpracovaný, v dnešní
i budoucí době za potřebný, a proto doporučuji jeho finanční
podporu udělením některé z forem grantu či jiného finančního
příspěvku.

As. MUDr. Martin Dvořák
zástupce přednosty pro porodnickou část kliniky
Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a FN Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8

 

Popis projektu:
Občanské sdružení A centrum pracuje od roku 1998. Za cíl
si klade zprostředkování informací a dovedností rodičům od
počátku těhotenství přes porod až po výchovu v prvních
třech letech života dítěte. Pracuje formou přednášek, workshopů,
prožitkových seminářů, individuálního poradenství.
Lektory jsou zkušení psychologové, lékaři, fyzioterapeuti,
porodní asistentky a další. Odborné zastřešení převzala
I. 
Königsmarková, předsedkyně České asociace porodních
asistentek. Kombinací odborných přednášek a seminářů
s individuálním poradenstvím a výměnou zkušeností mezi
účastníky jde v České republice o jedinečnou instituci.
Za jedinečné považuji i zaměření na oba rodiče a na nadoborové
propojení období jak těhotenství, tak i porodu a dobu
po porodu. Tento přístup podporuje individuální zodpovědnost
rodičů, dodává jim kromě moderních poznatků i praktické
zkušenosti a dovednosti. Tedy něco, co se žádný z rodičů neučil
ani ve škole, ani v důsledku emancipace rodiny nezískal
přirozenou cestou od vlastních rodičů či prarodičů. Činnost
A centra nesupluje odborné lékařské poradenství v otázkách
čistě medicínských, nýbrž uschopňuje rodinu, aby vychovala
z dítěte zdravého jedince.
Osobní zkušenost:
V roce 2005 jsem byl požádán A centrem o dvě přednášky
o vlivu výchovných přístupů na zdraví dítěte. Přednášek se
zúčastnilo přibližně 20 rodin, tj. plná přednášková místnost.
Rodiče byli velice pozorní, zdravě kritičtí, měli řadu především
prakticky orientovaných dotazů. I když přednáším pro maminky
poměrně často, jen málokde jsem se setkal s tak živým, pozorným,
otevřeným a vzdělaným publikem jako v A centru.
Doporučení:
Činnost A centra považuji v současném systému zdravotní
péče za velice smysluplnou. Ve srovnání s běžnými medicínskými
preventivními programy má individuálnější formu,
je jistě efektivnější s ohledem na praktickou aplikaci sdělovaných
poznatků, a předpokládám, že i výrazně levnější než
většina čistě odborné péče. Určitě podporuje žádoucí trend
zodpovědnosti obou rodičů za výchovu a zdraví jejich dětí.
Aktivity A centra doporučuji bez výhrad rodičům, se kterými
jsem v kontaktu.
 

MUDr. Lukáš Dostal
Jednatel společnosti Weleda, spol. s r.o.,
přednášková a publikační činnost v oblasti souvislostí výchovy a zdraví
dítěte. Ženatý, čtyři děti.

 
 
 

Aktuality

20. Září
V Áčku nabízíme kromě cvičení a přednášek také ucelené cykly. Pro ženy těhotné, po porodu,...
3. Září
Milé ženy, maminky i vy, které své miminko očekáváte, v září opět otevíráme náš program naživo...
27. Srpen
    Pro skupiny do 20 osob není nutné splňovat pravidla O-N-T. Zdroj informací je...
25. Červen
Milé maminky, milé těhulky, již tradičně zůstává Áčko otevřené i přes léto v trošku upraveném...