Moa Doris Grevenstette | A CENTRUM

Moa Doris Grevenstette

Rodinné konstelace v A centru

Narozena v roce 1958 v Dolním Sasku (Německo).

Je certifikovaná zdravotní sestra a léčitelka, 18 let pracovala jako operační sálová sestra.

S konstelacemi začala pracovat v roce 1995. Vzdělání v rodinných konstelacích získala u Marlis Grzymek-Laule a u Berta Hellingera. Další výcviky absolvovala u Phyllis Krystal a Maxe Schupbacha, Berta Hellingera (práce s energií), Michaela Barnetta. Zúčastnila se Sebeprojasňující práce u Arta Reada, Paula Loweho a Ammy a dalších učitelů během pobytu v Indii.

Moa Doris a Kembar Josef se vzali v roce 1982 a mají dvě dospělé děti.

Každý všední den je workshopem – rozhovor s Moa Doris Grevenstette

Moa, jak a kdy ses dostala k práci s konstelacemi? Koho považuješ za své učitele?

Přibližně 16 let pracuji se systemickými konstelacemi a energetickými poli. Mou inspirací byl „život sám o sobě“, především má dlouholetá profesionální práce v nemocnici – přibližně patnáct let jsem pracovala jako sálová sestra. Na tuto cestu mne přivedly také problémy v rodině. Od roku 1992 navštěvuji semináře u jednoho z mých nejdůležitějších učitelů, Michaela Barnetta. Později následovaly semináře u Berta Hellingera a jiných učitelů, stejně důležité byly
i spirituální cesty do Indie (kontakt s „frekvencí“).
Metodicky pracovat s konstelacemi jsem se naučila hlavně díky tomu, že jsem několik let asistovala mé sestře Marlis Grzymek-Laule. Marlis začala jako jedna z prvních asi před patnácti lety nabízet rodinné konstelace.

Čím se liší tvůj styl práce s konstelacemi a vědoucím polem od práce jiných lektorů?

Mohu učit a dávat dál jen samu sebe. Díky dlouholetému vzdělávacímu
a sebeprojasňujícímu procesu jsem se stala tím, čím jsem. Já jsem vlastní metodou. Každý seminář mne a mou metodu určitým způsobem změní.

Vím, že jsi žačkou Michaela Barnetta a ve své práci spojuješ metodu systemických konstelací s prací s energetickým prostorem. Když pracuješ s vědoucím polem, co se u tebe děje? Co cítíš na fyzické úrovni? Setkáváš se s „vedením“, nebo intuicí? Jak to vypadá?

Jdu do rezonance s celkovým (morfogenetickým) polem. Mé tělo mi dává podněty (Symptome) nebo počitky (Sensationen), kterým mohu absolutně důvěřovat. Pole představované všemi účastníky mi dává poselství/zprávy, které patří k právě probíhající konstelaci. Cítím „napojení na velký celek“ a na „dobré vedení“. Vlastně to nemá nic společného se mnou, ale velký celek působí skrze mne. Intuice je velkým darem, který, jak se mi zdá, se u mne osobně pořád zesiluje. Jednou z hlavních opor mé práce jsou ovšem mé dlouholeté zkušenosti.

Může k tobě na trénink chodit každý člověk, který se přihlásí, nebo je k práci s tebou třeba mít určité předpoklady?

Zpravidla přijdou lidé, které tíží utrpení nebo mají určitá přání a touhy. Předpokladem pro plodnou práci je, že se tito lidé chtějí změnit a jsou ochotni přijmout řešení, která možná vypadají jinak, než si předtím představovali. Důležité jsou otevřenost a ochota přijmout nabídku, která vyplývá
z energického pole.

Stalo se ti, že jsi musela někoho z tréninku nebo ze semináře dokonce i vyloučit?

Přirozeně už jsem doporučila lidem, kteří přišli s hotovým konceptem, který ale neodpovídal jejich vnitřní pravdě, opustit skupinu, popř. vůbec do skupiny nechodit. V málo případech – zatím jen v Berlíně – jsem musela nějaké lidi pro své vlastní bezpečí vykázat z místnosti.

Co mohou lidé čekat od toho, že s tebou začnou pracovat v sebeprojasňujícím tréninku?

Každý účastník skupiny opustí seminář v jiném stavu, než ve kterém přišel, protože se dostane do kontaktu s jinou frekvencí. Vstupuji do odlišných energetických prostorů – já to nazývám „space“, do kterých mne mohou účastníci následovat. V tomto „space“, to znamená na této jiné úrovni, mohou přijít projasnění, léčení nebo změna. Staré vzory, které nás nějakým způsobem omezují, můžeme uvidět a rozpustit je.

Jaké používáš v rámci tréninku metody?

Základními metodami jsou konstelace a práce se symptomy podle Berta Hellingera, také práce s procesy podle Arnolda Mindella a Maxe Schupbacha; často ve spojení s prací s energií podle Michaela Barnetta. Pracuje se s tady
a teď, v přítomném okamžiku. Pokud to má smysl, používáme také cvičení
a meditace. Užívám všechny metody, s nimiž jsem se seznámila v průběhu svého výcviku a sebeprojasňovacího procesu a kterých jsem se naučila vážit. A patří k tomu zábava a radost.

Můžeš objasnit, co jsou to neverbální konstelace?

Neverbální konstelace si vystačí beze slov. Necháš sebou pohybovat energetickým polem... Ono pohybuje tebou. Nemusíš vědět kam a proč. Jednoduše si představuj, že tvá duše se vyjadřuje skrze tělo. I když se ti to zdá absolutně iracionální – přesto to, co děláš, má vyšší smysl a působí to na vyšší úrovni.

Co bys mohla doporučit lidem, kteří se rozhodli s tebou pracovat
a připojit se k tobě v ročním tréninku? Jak mají pracovat na svém sebeuvědomění a učit se převzít zodpovědnost za vlastní život?

Měli by vzít na vědomí, že jen oni sami mohou změnit svůj život, nikdo jiný. Jsou to oni, kdo dělají nutné kroky sami pro sebe. Mé pracovní metody jsou pro takovéto kroky užitečným návodem a podporou. Především proto, že vždy pracujeme se skupinou, takže vlastně pracujeme s polem. Pro mne není nic napínavějšího, než pracovat s lidmi. Je to dar: zažít změny a radost lidí, kteří se čím dál více přibližují k vlastní esenci a nacházejí své poslání.

V době mezi semináři mohou lidé na sobě pracovat každý den tak, že budou procházet životem vědomě. Všední dny nám přinášejí situace, které potřebujeme pro svůj růst. Důležité je, abychom byli v těchto situacích upřímní vůči jiným lidem a především sami k sobě. Abychom se pozorovali. Náš každodenní život je ten opravdový workshop. Když se změníme, změní se také pole, které je kolem nás. Přitahujeme jiné lidi.

Připravuješ kromě ročního sebeprojasňujícího tréninku a víkendových seminářů pro ženy ještě nějaký nový typ semináře nebo workshopu?

Mám opakovaně zkušenosti s tím, že když se zabývám podněty a požitky těla a tím, co je za nimi, může nastat spontánní vyléčení. Přemýšlím, jak intenzivně pracovat s tělesnými symptomy. Například tak, že bych na jednom víkendovém semináři pracovala výhradně s tělesnými symptomy.

V čem se od sebe odlišují české a německé skupiny, se kterými pracuješ?

Podstatný rozdíl je v tom, že neovládám češtinu. Takže vlastně nemohu nikdy reagovat přímo na to, o čem se zrovna mluví. Například někdy je nutné skočit někomu do řeči. Často cítím to, co se říká, intuitivně. Dojímá mne, že navzdory této jazykové bariéře najdu rychlý přístup k lidem v Česku. Někdy je to dokonce jednodušší než v Německu.

Děkuji ti, Moa, za rozhovor. Alice Frišaufová

Aktuality

29. Červenec
Milé ženy,   velice se omlouváme. Kvůli technickým potížím jsou dočasně mimo provoz veškeré...
25. Červen
Milé maminky, milé těhulky, již tradičně zůstává Áčko otevřené i přes léto v trošku upraveném...
17. Červen
Milé maminky, na konec prázdniny jsme si pro vás připravily hned 2 příměstské tábory ...
27. Květen
Na červen jsme pro vás připravili už některé akce naživo u nás v Karlíně. I nadále zůstáváme online...