Výchova holčiček

ZÁZNAM KE KOUPI

Oblíbený seminář Petra Suchého v A centru.

V posledních sto letech se změnilo zejména postavení žen – z původní role hospodyňky se stávají vědkyně, manažerky a někdy i příslušnice ozbrojených složek.

Tak, jak rostou možnosti, tak na druhé straně roste tlak a očekávání na ženy jako celek. Mohou mít tendenci naplňovat více požadavků současně a to je mnohdy zmáhá.

Je proto důležité si ukázat, co je k tomu vede. Každý z nás má svoje potřeby a jejich naplnění je cesta k životní spokojenosti.

Neznalost vlastních potřeb, případně nemožnost si je naplnit vede k nespokojenosti, frustraci a případně psychickému či fyzickému strádání. 

Proto je důležité ukázat rodičům, jaké mají jejich holčičky potřeby, jak mohou být naplněny a jak to holčičky postupně naučit. Také je potřeba vyjasnit, jak důležitou roli hrají v životě žen jejich otcové.

Další programy lektora u nás:

Výchova kluků v předškolním věku

Táta – vzor pro syna i dceru


Děkujeme MPSV za poskytnutou dotaci na podporu rodiny (projekt Kompetentní rodič, dotační program Rodina).

Prozatím není vypsaný termín

Přihlašte se k hlídání termínu pro kurz. Dozvíte se o nadcházejícím termínu včas.

Výchova holčiček

provází

Petr Suchý

lektor přednášek o výchově dětí

reference