Táta - vzor pro syna i dceru

ZÁZNAM KE KOUPI

Seminář se zaměřuje na vyjasnění role otce v současné době.

Ukazuje, jak se změnilo v současné době „blahobytu“ poslání rodiny a jaké potřeby vyvstávají na povrch. Základní rolí je role živitele, kterou dnes není tak těžké naplnit. Na rozdíl od socialismu další role opraváře a řidiče už není tak stěžejní. Podstatnými rolemi se ale stává role partnera a aktivního táty.  Na to však muži nebyli systematicky připravováni. Na rozdíl od žen, které o roli matky uvažují od mládí a jsou na ni dlouhodobě připravovány, se muži o otcovství a partnerství dozvídají pouze z omezených zdrojů a nevěnují jí pozornost, často dokud není pozdě. Nelze se pak divit, že se jim v těchto rolích ne úplně dobře daří.

  • Na semináři se soustředíme na roli otce. 
  • Ukážeme si, proč je role otce klíčová pro zdravý vývoj zejména kluků, ale i děvčat. 

Potřeby dětí v tomto směru jsou jasné, jen současná genderově vyvážená doba trochu zastiňuje desetitisíce let přirozeného vývoje a buduje iluzi, že každý zvládne všechno. 

Je vhodné vysvětlit rozdíly mezi mužským a ženským archetypem a potvrdit si, že jejich spolubytí a spolupráce je nejlepším přirozeným algoritmem pro přežití lidského rodu.  V prostředí rodiny děti automaticky nasávají všechny možné prvky chování, které budou později uplatňovat a je jen na nás jakou cestu a kam jim ukazujeme. Proto je nutné aktivizovat otce i matky k pochopení jejich role ve výchově dětí a umožnit jim tak převzít větší díl odpovědnosti.

Další programy lektora u nás:

Výchova holčiček

Výchova kluků v předškolním věku


Děkujeme MPSV za poskytnutou dotaci na podporu rodiny (projekt Kompetentní rodič, dotační program Rodina).

Prozatím není vypsaný termín

Přihlašte se k hlídání termínu pro kurz. Dozvíte se o nadcházejícím termínu včas.

Táta - vzor pro syna i dceru

provází

Petr Suchý

lektor přednášek o výchově dětí

reference