Ranní Gravidjóga - Pregnancy Yoga

Cvičení pro těhotné v Praze - Exercise for pregnant women in Prague

Please find English version below.

Lekce probíhá v češtině, popřípadě v češtině i angličtině.

Tato lekce je v rámci jarního kurzu od dubna do půlky června 2024 za zvýhodněnou cenu. Do kurzu je možné přistoupit i v průběhu kurzu – čtěte více zde.

Co vás čeká na lekci jemné těhotenské jógy?

 • Společné sdílení
 • Dechové cvičení
 • Dynamické protažení v souladu s dechem
 • Balanční pozice
 • Aktivace a uvolnění pánevního dna
 • Předporodní pozice
 • Relaxační a uvolňující pozice
 • Joga nidra a těhotenské afirmace

Techniky pro tělo i mysl jsou jemné, velmi účinné a vhodné i pro ženy, které s jógou nemají žádnou předešlou zkušenost. Gravidjóga je osvědčené cvičení pro vaše tělo po celé období těhotenství.

Pokud již máte doma starší dítko, můžete ho vzít na lekci s sebou.

What can you expect from a gentle pregnancy yoga class?

 • Common sharing
 • Breathing exercises
 • Dynamic stretching in accordance with the breath
 • Balance positions
 • Activation and relaxation of the pelvic floor
 • Prenatal positions
 • Relaxing positions
 • Yoga nidra and pregnancy affirmations

The techniques for body and mind are gentle, very effective and suitable even for women who have no previous experience with yoga. Gravid yoga is a proven exercise for your body throughout pregnancy.

If you already have an older child at home, you can take him to the lesson with you.

Prozatím není vypsaný termín

Přihlašte se k hlídání termínu pro kurz. Dozvíte se o nadcházejícím termínu včas.

Ranní Gravidjóga - Pregnancy Yoga

provází

Lucie Merenda

lektorka jógy / Yoga Instructor

reference