Ranní Gravidjóga - Pregnancy Yoga

Cvičení pro těhotné v Praze - Exercise for pregnant women in Prague

Please find English version below.

Lekce probíhá v češtině, popřípadě v češtině i angličtině.

Tato lekce je v rámci zimního kurzu od ledna do konce března 2024 za zvýhodněnou cenu. Do kurzu je možné přistoupit i v průběhu kurzu – čtěte více zde.

Co vás čeká na lekci jemné těhotenské jógy?

 • Společné sdílení
 • Dechové cvičení
 • Dynamické protažení v souladu s dechem
 • Balanční pozice
 • Aktivace a uvolnění pánevního dna
 • Předporodní pozice
 • Relaxační a uvolňující pozice
 • Joga nidra a těhotenské afirmace

Techniky pro tělo i mysl jsou jemné, velmi účinné a vhodné i pro ženy, které s jógou nemají žádnou předešlou zkušenost. Gravidjóga je osvědčené cvičení pro vaše tělo po celé období těhotenství.

Pokud již máte doma starší dítko, můžete ho vzít na lekci s sebou.

What can you expect from a gentle pregnancy yoga class?

 • Common sharing
 • Breathing exercises
 • Dynamic stretching in accordance with the breath
 • Balance positions
 • Activation and relaxation of the pelvic floor
 • Prenatal positions
 • Relaxing positions
 • Yoga nidra and pregnancy affirmations

The techniques for body and mind are gentle, very effective and suitable even for women who have no previous experience with yoga. Gravid yoga is a proven exercise for your body throughout pregnancy.

If you already have an older child at home, you can take him to the lesson with you.

Nejbližší akce

Ranní Gravidjóga - Pregnancy Yoga

provází

Lucie Merenda

lektorka jógy / Yoga Instructor

reference