Cvičení

Ranní gravidjóga - Pregnancy Yoga

Cvičení pro těhotné v Praze - Exercise for pregnant women in Prague

Please find English version below.

Tato lekce probíhá v češtině, popřípadě v češtině i angličtině. Lekci můžete navštívit v rámci podzimního kurzu od začátku října do konce prvního týdne v prosinci 2023 za zvýhodněnou cenu. Do kurzu je možné přistoupit i v průběhu kurzu – čtěte více zde.

Jóga pro těhotné nebo-li gravidjóga, je cesta ke zdraví ženy i rostoucího miminka.

Pravidelné cvičení gravidjógy

  • vede k hladkému průběhu porodu,
  • udržuje ženy ve fyzické
  • i psychické kondici,
  • vede k hlubšímu vnímání svého těla.

Na lekcích procvičíme především oblast zad, páteře a pánve, která je místem ženského zdraví. Součástí lekce je také relaxace pro celkové uvolnění a regeneraci sil.

ENGLISH This lesson is both in English and Czech. You can attend the lesson as part of the Autumn Course from the beginning of October to the end of the first week in December 2023 at a discounted price. It is possible to join the Course even during the Course – read more here in Czech or ask us at info@acentrum.eu.

Yoga for pregnant women, or gravid yoga, is a path to the health of both the woman and the growing baby.

Regular practice of pregnancy yoga

  • leads to a smooth delivery,
  • keep women in physical condition
  • and mental condition,
  • leads to a deeper perception of your body.

In the lessons, we will mainly practice the area of the back, spine and pelvis, which is the place of women's health. The lesson also includes relaxation for regeneration.

Nejbližší akce

Ranní gravidjóga - Pregnancy Yoga

provází

Helena Brožíčková

Lektorka jógy, jógy pro těhotné a jógy po porodu

reference