Pilates pro těhotné - Pilates for pregnant women

Cvičení pro těhotné Praha

Tato lekce je v rámci zimního kurzu od ledna do konce března 2024 za zvýhodněnou cenu. Do kurzu je možné přistoupit i v průběhu kurzu – čtěte více zde. — This lesson is part of the winter course from January to the end of March 2024 at a discounted price. It is possible to join the course even during the course – read more here.

Hodina cvičení Pilates pro těhotné probíhá jako skupinové cvičení s přihlédnutím k individuálním potřebám žen a jejich aktuálnímu stavu. Vhodné od 13. týdne těhotenství. ---- A class of Pilates exercises for pregnant women takes place as a group exercise taking into account the individual needs of women and their current condition. Suitable from 13th week of pregnancy

Cvičení Pilates se jako lektorka věnuji od roku 2012. V průběhu této doby se postupně přizpůsobilo požadavkům budoucích maminek a tak se modifikovalo zejména na zdravotní cvičení obohacené o prvky jogy, chi-toningu a dynamického standing Pilates. Základní prvky Pilates metody však zůstávají, a to především průpravné a funkční cviky zaměřené na posílení a stabilizaci trupu jako středu těla, což má velký vliv na postupné odstranění veškerých dysbalancí a bolestí.

Jako lektorka Školy pánevního dna Renaty Sahani zapojuji do svého cvičení i aktivaci a relaxaci svalů pánevního dna tak, jak je to v daném trimestru vhodné.

Během svého cvičení kladu důraz na kvalitu, přirozenost a na vnitřní vnímání svého těla. Cvičení Pilates umožňuje nastávajícím maminkám naučit se naslouchat svému tělu a poznávat jeho možnosti. Ženám se věnuji od období 13. týdne těhotenství. Důležité je, aby se vždy cítila dobře, pak může přijít i několik dnů před předpokládaným termínem porodu.

Nejbližší akce

Pilates pro těhotné - Pilates for pregnant women

provází

Mgr. Kamila Veselá Eliášová

lektorka pilates pro těhotné a po porodu

reference

Díky pravidelnému cvičení pilates jsem se cítila výborně a mohla jsem tedy pracovat, co to šlo. Cvičení mi pomáhalo hlavně s bolestí zad a celkovým uvolněním namáhaných části těla. Po každé hodině jsem odcházela plna energie a s absencí jakékoliv bolesti. Můj porod proběhl rychle a bez komplikací a myslím, že pravidelné cvičení bylo jedním z důvodů.
Karolína, Pilates pro těhotné
Kamčiny hodiny Pilates pro mě znamenaly odpočinek a soustředění se na změny, které se v těle s postupujícím těhotenstvím dějou. Hlavně když jsem čekala druhé miminko, jsem moc ocenila, že Kamča nás jako nastávající maminky považuje za někoho, koho je třeba hýčkat a dopřát mu veškeré pohodlí. Pilates pro mě představovalo jeden z mála okamžiků, kdy jsem mohla být plně s miminkem a soustředit se sama na sebe a na něj. Důležitý pro mě byl i pocit, že dělám všechno pro to, aby porod probíhal hladce, v klidu.