Mgr. Natálie Sedlická

Mgr. Natálie Sedlická

porodní asistentka a terapeutka / Midwife & Therapist

porodní asistentka, terapeuti

https://www.facebook.com/allmamascz

Tel. 608862706 E-mail: natalie.sedlicka@seznam.cz

„Děti jsou bytostmi, které nám jsou do života dány jako nejcennější dar a mohou být největšími učiteli, pokud se jim neustále učíme naslouchat. Být rodičem je pro mě vzácnou výzvou a být porodní bábou mi ukazuje a připomíná, jak vnímat přírodu: jako zázrak.“

Praxe (English version below):

Vystudovala bakalářský obor porodní asistence na Masarykově Univerzitě v Brně. Poté odcestovala do Nizozemí pokračovat v MSc. studiu na amsterdamské univerzitě, v současné době dokončuje svůj MSc. v Glasgow Caledonian University. V Amsterdamu nejen studovala, ale hlavně porodila syna Mathiase a v neposlední řadě také absolvovala stáže v soukromém porodním centru. Předtím studovala tři roky medicínu na 3. lékařské fakultě. Vystudovala tříletou školu shiatsu a má tři roky tradiční čínské medicíny oboru akupunktura. Také vystudovala navazující magisterská psychoterapeutická studia na Masarykově univerzitě v Brně s diplomovou prací zabývající se porodním traumatem a jeho zpracováním.

Pořádá sebezkušenostní a rozvojové workshopy s názvem „Cesta a návštěva do nitra sebe“, vede meditace a relaxace se zaměřením na uvědomování. Pracuje s akupunkturními body a drahami, tělem i myslí, ladičkami, baňkami, moxou. Ve své práci používá prvky prenatální terapie, reiki, kraniosakrální terapie a dalších dotykových terapií… Při své práci považuje za nejdůležitější kromě opravdového naslouchání, které se slovy vyjádřit nedá, i několik slov, a to: respekt, důvěra, partnerství, láska a vývoj. Miluje tanec, hudbu, spontánnost, radost a život.


Mgr. Natálie Sedlická, MSc. studied birth assistance at medicine faculties in the Czech Republic as well as in Glasgow in Scotland and psychotherapy studies at Faculty of Social Studies, Masaryk University. In the long term she concerns with natural midwifery and a complex approach to it. She inquires the birthing trauma and its potential to heal. She is fascinated by discovering the transformational power of a woman while giving birth and the genius of the whole birthing mechanism. She is an initiator of the Different way project in the obsterics in the Czech Republic. Around this project there is a budding community of people who jointly help to create better conditions for women and newborns. They successfully managed to establish cooperation with a network of birth houses in the Great Britain and to found APODAC (Association for Birth Houses and Birthing Centres). She lectures at world congresses (Chile, Portugal, Prague etc.) about the importance of preserving naturalness of birth giving and the holistic approach within the birth assistance.

Please find the programs which she offers in A centrum below.

V A centru vede:

  • Průvodcování na cestě k porodu aneb jak následovat porodní proces
  • Birth preparation guidance session for couples/women
  • Poradna porodní asistentky pro těhotné
  • Shiatsu masáže (také pro těhotné)

Kontakt: