Mgr. Bc. Anna Škvorová

Mgr. Bc. Anna Škvorová

Porodní asistentka

porodní asistentka

annapa.cz

Tel. + 420 735 826 330 E-mail: anna.skvorov@gmail.com

Porodní asistenci vnímám jako dar a poslání. Vždy jsem si této profese a zkušených porodních asistentek velmi vážila. Nejprve jsem vystudovala Přírodovědeckou fakultu, kde jsem mohla odhalovat zákonitosti přírodních procesů ve velké šíři a hloubce. Již tou dobou jsem se velmi zajímala o porodnictví a porodní asistenci. Přivedly mě k tomu porodní příběhy, které mi ženy svěřovaly, kontrast a síla jejich pozitivních i negativních prožitků, význam okolností příchodu nového života na svět. Nakonec jsem se sama stala porodní asistentkou a opět to byly a jsou ženy, od kterých a díky kterým se učím nejvíce.

Cílem mé práce je podpořit ženy/rodiny tak, aby svou cestu plodným obdobím, těhotenstvím, porodem, šestinedělím zvládly samostatně, v co největším zdraví a harmonii, s podporou ale po svém, a aby pro ně zlomové momenty v jejich životě byly zdrojem sebevědomí a síly.

Největší smysl v mé práci mi dává kontinuální péče, péče o ženu/diádu matka-dítě/rodinu v delším časovém úseku. Ta klidně může začínat už v době před početím a pokračovat v těhotenství, u porodu, v šestinedělí a případně v dalších těhotenstvích, podpořit mohu také ženu/rodinu procházející perinatální ztrátou. Kontinuální individualizovaná péče je nejbezpečnější a zároveň velmi efektivní model péče. V rámci této péče mohu využít podrobnou znalost anamnézy ženy, průběhu těhotenství, jejích přání a obav i důvěrnějšího vztahu, který spolu navážeme.

Porodní asistence mi neustále přináší bohaté příležitosti k dalšímu vzdělávání v mnoha oblastech a neustálé podněty pro osobní seberozvoj. Ráda spojuji moderní západní medicínu s tradičními dovednostmi a znalostmi, příležitosti technického vývoje s holistickým přístupem k člověku. Snažím se propojovat informace získané posledními výzkumy a tradiční zkušenosti porodních bab, které jsou často překvapivě v souladu. Zajímá mě fyzioterapie, práce s rebozem (šátky, využitelné k zavinování, masážím, polohování, nejen v těhotenství a u porodu), aromaterapie, byliny aj. V rámci své bakalářské práce jsem se věnovala perinatální ztrátě a potřebám zdravotníků. Potřeby a pohledy zdravotníků mě zajímají i nadále, v současnosti se jim začínám věnovat v souvislosti se sexualitou porodu v rámci studia Obecné antropologie na FHS UK.

vzdělání

  • 2022 – současnost: PhD. studium Obecné antropologie, FHS UK
  • 2018–2021: Bc. studium Porodní asistence, FZS ZČU
  • 2016–2019: NMgr. studium Imunologie, PřF UK
  • 2013–2016: Bc. studium Biologie, PřF UK

služby