Ing. Jolana Kybová

Ing. Jolana Kybová

Lektorka Zhineng Qigong, terapeutka

lektoři

Tel. 723079204 E-mail: jolana.ky@gmail.com

Moje cesta k lektorské a terapeutické praxi začala v roce 2011, kdy jsem již 15 let pracovala v oblasti řízení rizik významné české banky a snažila jsem se, aby moje tehdy náročná profese co nejméně ovlivňovala náš rodinný život s dvěma dětmi, který jsem vždy vnímala jako jeden z pokladů a darů mého života.

Ačkoliv mě život vedl cestou poznávání a používání přírodních metod péče o zdraví, různých terapeutických metod, fyzických i energetických cvičení, vnímala jsem, že nedílnou součástí péče o zdraví je i kultivace sebe sama, objevování a transformace vlastních modelů, přesvědčení a emocí a také doplnění energie nutné pro další rozvoj.

Vzhledem k nedostatku volného času jsem hledala metodu, která by všechny tyto oblasti propojila a úplně „náhodou“ jsem v té době objevila kurz cvičení Zhineng Qigong, který se postupně stal nedílnou součástí mé každodenní praxe. Přínos metody Zhineng Qigong, pro mě samotnou, a to nejen ve výše zmiňovaných oblastech, ale i včetně schopnosti realizovat dříve nemyslitelné pozitivní změny ve vlastním životě, byly pro mě velmi silnou motivací ke sdílení této metody a zahájení mojí lektorské a postupně i terapeutické činnosti v roce 2018.

Dosud nabyté zkušenosti a znalosti z oblasti péče o zdraví a seberozvoj postupně rozšiřuji o metody tradiční čínské medicíny, antroposofie a další metody, které se vzájemně doplňují a spolu s Zhineng Qigong, jsou základem mojí terapeutické praxe.