Volnočasové aktivity pro děti s rodiči

Volnočasovky pro nejmenší

Cílem projektu je široká skladba volnočasových aktivit pro děti s rodiči k rozvíjení dětí po všech stránkách, k intenzivně a produktivně strávenému času dětí s rodiči a k inspiraci rodičů pro práci s dětmi doma. Cílem je tedy nejen naplnit volný čas, ale především naplnit ho smysluplně, kvalitně a přispět tak k rozvoji dětí od nejútlejšího věku.

Cílovou skupinou jsou nejmenší děti, především od 2 měsíců do 3 let, všechny aktivity jsou tudíž určené i pro rodiče. Ti se svou účastí na aktivitách učí, jak k dětem přistupovat a rozvíjejí zde své rodičovské kompetence. Mezi aktivity tohoto projektu patří volnočasové dílny Hrajeme si montessori, Zvoneček, Světýlka – programy pro děti nelezoucí, lezoucí a chodící, Andělíčci, Skřítci a Indiáni, Cvičení s miminky, Výtvarná dílnička, Masáže miminek a Znakování s miminky.

Projekt probíhal i v minulých letech, postupně přibývá aktivit a projekt se profiluje. Plánujeme jeho pokračování a rozšíření i v dalších letech. Velmi děkujeme za finanční podporu Městské části Prahy 8, kterou jsme dostáváme v rámci grantu v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Volnočasovky pro nejmenší