i ty se můžeš stát lektorkou

Lektorský kurz

V současné době lektorský kurz neprobíhá, od příchodu covidu. Pokud byste měli zájem se jej zúčastnit, kontaktujte nás.

Kurz je garantován Unií porodních asistentek. Cvičení s dětmi je akreditováno MŠMT.

Náplní studia je:

 1. Osobnostní rozvoj, sebepéče a ženské přechodové rituály
 2. Teorie: menstruační cyklus, prenatální psychologie, základy fyziologie

a psychologie těhotenství, porodu a šestinedělí, výchova a péče o dítě do tří let, psychomotorický vývoj dítěte 3. Metodika a didaktika vedení lekcí 4. Praxe (v průběhu kurzu je možné zvolit si jednu či více z těchto specializací):

 1. tanec rodiček + tanec po porodu + cvičení s dětmi do tří let
 2. harmonizační orgánová sestava v těhotenství + po porodu + cvičení

s dětmi do tří let

 1. cvičení na velkých míčích v těhotenství + po porodu + cvičení s dětmi do tří let
 2. gravidjóga + jóga po porodu + cvičení s dětmi do tří let
 3. pilates pro těhotné + pilates po porodu

(U všech specializací je podmínkou základní zkušenost s pohybovou aktivitou zvolené specializace.)

Kurz je zakončen praktickými a ústními zkouškami.

KURZ JE URČEN: Pro zájemce o práci s těhotnými, ženami po porodu, rodiči s dětmi, ale i pro porodní asistentky, fyzioterapeutky či jiné odborníky zabývající se těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím. Kurz mohou využít i ženy pro svůj osobní rozvoj.

CO KURZ PŘINÁŠÍ: intenzivní seberozvoj s využitím osobního potenciálu pro práci se skupinou kontinuální objasňování souvislostí lidského života z celostního pohledu přirozené vedení lekcí zvolené specializace s rozšířeným, specifickým přístupem porozumění, prožitek, podporu, sdílení, respektování

Lektorský tým:

 • Mgr. Arnoštka Berousková
 • Mgr. Hana Perglerová
 • Petra Bzirská
 • Renata Skálová, fyzioterapeutka
 • Mgr. Ivana Klánová, fyzioterapeutka
 • BcA. Kateřina Šorejsová
 • RNDr. Bc. Lenka Kočí, psychoterapeutka
 • Mgr. Štěpánka Trojská Čížková
 • Mgr. Tamara Melissa
 • Mgr. Kamila Veselá Eliášová
 • Bc. Věra Nováková, porodní asistentka
 • MgA. Katarína Zatovičová

Externí přednášející:

 • Patrik Bálint, psychoterapeut
 • Petra Dušková, porodní asistentka
 • MUDr. Lenka Misiaczková
 • MUDr. Hana Středová

Studium bude probíhá formou 13 víkendů s praktickými lekcemi v A centru.

Bližší informace: e-mail: pavla.kohoutova@acentrum.eu

Lektorský kurz