Mgr. Petra Lamea Poláková

Mgr. Petra Lamea Poláková

lektorka programů pro děti s ADHD

lektoři

Ředitelka a zakladatelka INNP X-Academy, z.s., autorka Metody PES ®, terapeutka Access Bars, kraniosakrální terapie, neuro-vývojové stimulace, lektorka dětské a dospělé jógy. Autorka publikace Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly (Grada, 2019) a eknih Nabíječka energie pro rodiče a pro děti. Autorka pohybových programů Smarty pro děti ® a vzdělávacích programů pro pedagogy Smarty školka a Smarty škola.

Zabývám se seberozvojem desítku let, zajímá mě téma nových přístupů k dětem, ať už je to výchova či vzdělávání dětí. Inspirují mě vlastní děti, s nimiž jsem strávila rok na domácím vzdělávání. Obohacující zkušenosti jsem získala na řadě tuzemských i mezinárodních kurzů (Mgr. Volemanová, Mgr. Emmerlingová, MUDr. Kleplová, Dr. Štarková, Rainbow Kids Yoga, Rolf joga…), cestováním a pobyty v zahraničí. Praxi mám i z mezinárodního prostředí práce pro Evropskou komisi a pro české firmy. Ráda předávám načerpané informace dál ať už písemnou nebo ústní formou. Stále odkrývám svá vlastní niterná témata. Zajímá mě téma „dobíjení“ energie, aby se děti i dospělí cítili lépe. Energii a vibrace si sama zvyšuji meditací, zpíváním manter různých tradic, tancem, hraním na hudební nástroje, bubnováním a propojováním s přírodou.

Kontakt

E-mail: info@innp.cz Web: www.innp.cz