RNDr. Lenka Kočí

RNDr. Lenka Kočí

terapeutka

terapeuti

„Skupiny jsou umělecké dílo budoucnosti.“ Jakob Needleman

Facilitátorka, poradkyně členů A centra Členka správní rady A centra

Praxe: Vystudovala Přírodovědeckou faktultu UK, dlouhou dobu pracovala v technických zaměstnáních a věnovala se vlastním dětem. Před několika lety změnila profesní zaměření a po práci v sociálních službách a doplnění psychologického a psychoterapeu­tického vzdělání působí v novém oboru jako OSVČ. Absolvovala dvouletý výcvik v Gestalt terapii (Institut Gestalt terapie), základní a tématické postgraduální kurzy energetického léčení (International Network of Energetic Healing), akreditovaný kurz Lektor volnočasových aktivit, pětiletý výcvik v integrované skupinové psychoterapii (Instep), výcvik ve vedení Council Circle a řadu seminářů především v procesorientované práci (IPOP). Rezonuje s myšlenkami Scotta M. Pecka, Abrahama Maslowa, Carla Rogerse, zvláště v nahlížení na člověka a rozvoj jeho potenciálu. Věnuje se především skupinovým procesům, podpoře autentické komunikace a celostnímu psychoterapeu­tickému poradenství. Facilituje zážitkové semináře Vytváření společenství podle Scotta Pecka (komunity.web­node.cz), různě zaměřené councilové kruhy, podporuje skupinové i individuální procesy v týmech a společenstvích.

V A centru nabízí:

  • Celostní psychoterapeutické poradenství
  • Bachova květová terapie

Kontakt: