Ing. Jiří Mareš

Ing. Jiří Mareš

terapeuti

Tel. 602125792 E-mail: georgemares@volny.cz

Dnešní lékařská věda léčí většinou symptomy příslušných nemocí těla nebo duše (psychiky) aniž by zkoumala, co je za tím, co je jejich příčinou. Moje cesta vychází z principu, že každý problém má svoji příčinu. Když příčinu odstraníme problém zmizí, nebo se nemoc těla i duše neopakuje.

Jmenuji se Jiří Mareš, mám strojně-technické vzdělání a celá léta po studiích jsem až do nedávné minulosti i v důchodu pracoval v obchodě. V průběhu života jsem zjistil, že vždy kdy můj mozek měl zpracovávat náročné situace (např. maturita, později náročné situace ve vedoucí pozici v zaměstnání) tak jako by se sepnul spínač a měl jsem nepříjemné tělesné i duševní stavy. Měl jsem cca před 35 lety štěstí na odborníka, který objasnil, co mi je a v prvé fázi navrhl léčbu medikamenty. V té souvislosti, jsem se dotazoval na možnosti léčení alternativní cestou a bylo mi nabídnuto, abych se naučil ovládat tělo a mysl, což znamenalo cvičení jógy s tím, že tuto techniku praktikuji pravidelně do současnosti. Dalším krokem bylo zjistit, co je příčinou mých potíží. Můj problém měl příčinu v porodním traumatu, což jsem zjistil v průběhu tehdejších sezení u psychoterapeuta Ing. A. Dragomireckého, který už v té době pracoval s metodou regresní terapie. Pomocí této metody moje problémy zmizely. Následně jsem dlouhá léta spolupracoval s Ing. Dragomireckým (až do jeho smrti) i jako médium a osobně jsem rozpracoval virtuální diagnostiku zdravotních problémů a až do nedávné minulosti jsem pomáhal potřebným progresivně řešit problémy těla a duše metodou regresí s návraty do minulosti. Nyní kdy již nemám aktivní zaměstnání, jsem realizoval své životní poslání pomáhat lidem a v rámci toho jsem absolvoval školení s certifikátem na metodu virtuální diagnostiky a léčením prostřednictvím napojení na frekvenci Vyššího Já, kde se nacházejí příslušné informace pro řešení zdravotních problémů.

Jaké jsou mé zkušenosti a výsledky při používání virtuálního léčení (příklady):

  • v ženském rodě se v minulosti vyskytl případ, že biologickým otcem dcery byl někdo jiný než ten, uvedený v rodném listě. To tehdy neunesla matka biologického otce té dcery a v rámci této ženské linie fungovala jako přivtělená bytost jež škodila do současnosti, než byla odvedena do světla a problémy zmizely.
  • žena porodila několik živých dětí, měla několik potratů a následně si nechala udělat umělý přechod a psychicky to neunesla a skončila na psychofarmakách s diagnózou bipolární porucha. S pomocí této metody s použitím očisty včetně přijetí vyloučených a nenarozených dětí do rodiny problémy psychiky se natolik zlepšily, že dotyčná je nyní schopna samostatného života.
  • žena 37 let, trpí bipolární poruchou, diagnostika dle virtuální metody: T1: přivtělená bytost v těle = babička ženy z otcovy strany od 17 let, T2: kdy,co = 17 let,traumatický zážitek, T3: osoba = babička ženy od otce, T4: Disharmonické energie = strach, únik před skutečností. Výrazné zlepšení po virtuálním léčení přes Vyšší Já.