Přednášky a workshopy

Večery s posvátnými mantrami / Sacred Mantra Evenings

Please find the English version below.

Čeká nás prožitkový večer s harmonizujícími zvuky posvátných manter ve zpěvu, za doprovodu hudby, v chantingu i meditaci. Večer je vhodný i pro začátečníky ve zpěvu nebo meditacích. Přihlaste se na e-mailu saraswati.sounds.info@gmail.com. Večery se konají pravidelně jednou za 2 týdny.

Nejprve společně prožijeme OM Chanting 🕉 skupinovou techniku zpívání ÓM. Je to jednoduchá a velmi mocná technika, která harmonizuje a léčí nás, okolí i naše záměry. Zároveň otevírá náš hlas.

Druhá část večera bude tak zvaný kírtan – což je zpěv manter a bhajanů, který hudebně doprovodí:

 • 🎹 Saraswati Dasi Pavla – zpěv a harmonium
 • 🎸 Kamalabandhu Přemek – kytara
 • 🥁 Brijmohan Honza – indický buben mridanga
 • 🎻 Alex – housle
 • 🎧 Anuradha s kartály (indickými činelkami)
 • 🎼 Eva se zpěvem

Budu mít pro vás připravené zpěvníky k zapůjčení, texty budu vysvětlovat a prokládat příběhy o mantrách a Božstvech, ke kterým budeme zpívat.

Videa s naší tvorbou a další sdílení najdete na Facebooku Saraswati Sounds, na Instagramu na YouTube.

Příspěvek za večer je 400 Kč. Záloha 200 Kč se platí převodem při registraci na emailu saraswati.sounds.info@gmail.com.

Pouze OM Chanting 100 Kč. Více o OM Chantingu najdete „zde“: https://www.bhaktimarga.cz/…ga-meditace/.

Těším se na viděnou a na zpívanou s vámi 💜


An experiential evening awaits us with the harmonizing sounds of sacred mantras in singing, accompanied by music, chanting and meditation.

The evening is also suitable for beginners in singing or meditation. Sign up at saraswati.sounds.info@gmail.com.

First, we will experience OM Chanting 🕉 the group technique of chanting OM together. It is a simple and very powerful technique that harmonizes and heals us, the environment and our intentions. At the same time, it opens our voice. The evening is also suitable for beginners in singing or meditation.

The second part of the evening will be the so-called kirtan – which is the chanting of mantras and bhajans, accompanied by the musicians:

 • 🎹 Saraswati Dasi Pavla – vocals and harmonium
 • 🎸 Kamalabandhu Přemek – guitar
 • 🥁 Brijmohan Honza – Indian mridanga drum
 • 🎻 Alex – violin
 • 🎧 Anuradha with kartals (Indian cymbals)
 • 🎼 Eva with her voice

I will have hymnals prepared for you to borrow, I will be explaining the texts and stories about the mantras and Deities to which we will sing.

You can see videos of our work on Facebook Saraswati Sounds, on Instagram on YouTube.

The allowance for the evening is CZK 400. The deposit is 200 CZK by transfer upon registration at saraswati.sounds.info@gmail.com.

You can find more about OM Chanting here.

I look forward to seeing you and singing with you 💜

Nejbližší akce

Večery s posvátnými mantrami / Sacred Mantra Evenings

provází

Pavla Kohoutová

ředitelka a lektorka

reference