Pět základních potřeb pro zdravý vývoj dítěte podle PBSP | A CENTRUM

Pět základních potřeb pro zdravý vývoj dítěte podle PBSP

19. Květen | 15:00 - 17:30

„Není tak důležité co se nám děje, ale to, jak to prožíváme.“

Jaké jsou základní potřeby, nutné pro zdravý vývoj dítěte z pohledu PBSP – Pesso Boyden psychoterapie?

Jak je vhodné naplňovat tyto potřeby, aby z dítěte vyrostl vyrovnaný dospělý?

A jak být jako rodiče připraveni tyto potřeby přiměřeně naplňovat?

PBSP - PESSO BOYDEN SYSTÉM PSYCHOMOTOR je psychoterapeutická metoda, která:

  • přináší cenné podněty a inspiraci při výchově dětí;
  • umožňuje vyrovnat se se svými nenaplněnými potřebami z vlastního dětství;
  • podporuje sebepoznání, rozvoj životní radosti, smysluplnosti a mezilidských vztahů.

Mezi základní potřeby podle PBSP patří:

  1. Potřeba místa – v životě a v srdci rodičů, jako osobní prostor, pocit domova, někam patřit, nalézání svého místa mezi lidmi, ve společnosti, ve světě.
  2. Potřeba sycení – péče, živení jídlem, emocionální nasycení, živení zážitky, vztahy, pozorností, hlad po poznání.
  3. Potřeba podpory – chování, zvedání, podpora těla, podpora rozvoje k samostatnosti, růst důvěry a sebedůvěry, naučit se říct si o podporu a také ji dávat.
  4. Potřeba bezpečí, ochrany – pevně a přitom pružně, zkoumat svět bezpečně, znát nebezpečí a vhodně je zvládnout, umět čelit vlastním strachům, přijmout dobré a odmítnout škodlivé.
  5. Potřeba limitů, mezí – umění žít v hranicích, zvládnout tvořivé i ničivé síly, znát své možnosti, omezení a svou kapacitu, vhodné omezení destrukce a sebedestrukce, zvládnutí sexuaility.

Na workshopu probereme základní potřeby a důsledky jejich naplnění či nenaplnění v životě. Vyzkoušíme si v praktických cvičeních, jak je můžeme prožívat, kdy to je nebo není ono. Budeme hledat odpovědi na otázky jak žít v rovnováze a umožnit harmonický vývoj našim dětem. Dáme prostor konkrétním příkladům a otázkám ze života.

Vedou RNDr., Mgr. Lenka Kočí a MgA. Katarína Zatovičová


Cena: 320Kč/ 480Kč pár
Permanentka: 2,5 okna/ 4 okna pár

Rezervaci místa je třeba potvrdit uhrazením kurzovného předem.

​​Platbu lze provést převodem, v hotovosti, případně jinak (více o možnostech platby zde), nejpozději 1 týden před začátkem kurzu.

Údaje k platbě: číslo účtu: 2300088787/2010, variabilní symbol: 16051911, specifický symbol: 324001.
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.

Termín pro uhrazení kurzovného: 12. 5. 2016

V případě, že se poté rozhodnete rezervaci zrušit z jiného než závažného zdravotního důvodu, bude vám odečten storno poplatek ve výši 50 %
z ceny kurzu. Také je možné za sebe najít náhradu.

Objevili jste přednášku až po termínu úhrady kurzovného a chtěli byste ji přesto navštívit? Přihlaste se a kontaktujte recepci A centra, rádi s Vámi individuálně domluví vše potřebné.

Přihlášky jsou pro tento Program uzavřené

Na lekce je potřeba se přihlásit nejpozději den předem, potom se lekce uzavírá.
Poté je možné se přihlásit pouze telefonicky na 605 253 345.

Aktuality

24. Listopad
Milé ženy, přinášíme vám přehledně přednášky na poslední měsíc tohoto roku.  Těšíme se na vás...
27. Říjen
Drazí rodiče, přinášíme vám přehled přednášek a kurzů do konce tohoto roku. Už se blíží, tak...
11. Říjen
Milé ženy, připravujeme pro vás nabídku kurzů a přednášek tak, abychom pokryli celé spektrum otázek...
7. Říjen
Drazí rodiče, na říjen a listopad jsme pro vás připravili řadu přednášek o...