Harmonizace zpěvem - Singing Harmonization

Find English version below

Hodinová lekce, která je vhodná také pro těhotné ženy a rodiče s dětmi. Harmonizace zpěvem, léčivými mantrami, harmonickými nástroji a vedenou meditací.

  • Chcete se umět zastavit a být spokojená?
  • Lépe se nacítit na své dítě a udělat něco pro svou a jeho pohodu?
  • Naučit se ztišit svou mysl?
  • Zharmonizovat sebe i okolí?

Tóny a zvuky ovlivňují nejen nás, ale už naše děti v bříšku. Náš hlas je velmi mocný nástroj. Pro nás i pro naše okolí. Možná si myslíte, že neumíte zpívat? Třeba vás v tom minulosti někdo zastavil nějakým odsouzením? Nebo si zpíváte rády doma, svému miminku, a hledáte, co zpívat?

Zvu vás do prostoru přijetí, možnosti se vyjádřit, projevit svůj hlas, být slyšena.

Pojďme se společně zastavit a přesměrovat pozornost z vnějšku dovnitř. Naladit se na sebe, na své miminko, najít klid v sobě. Co je pro nás v této době důležitější? Za doprovodu harmonia a jemných nástorojů budeme zpívat mantry, které léčí, harmonizují a ztišují. Není zapotřebí předchozích zkušeností, budeme zpívat se zpěvníky.

Jsem průvodkyní setkání s posvátnými mantrami. Některé jsou staré tisíce let, některé novější. Naučím vás, jak je používat prakticky v každodenním životě k prospěchu vás samých i vašeho okolí.

Delší lekce, která není vhodná pro děti, ale pro těhotné ano, následuje večer od 18:30 – Zpívání manter a OM Chanting.

Nabízím také individuální setkání. Těším se na zpívanou s vámi.


One-hour lesson, which is also suitable for pregnant women and parents with children. Harmonization through singing, healing mantras, harmonic instruments and guided meditation.

  • Do you want to be able to calm down and be satisfied?
  • Feel better about your child and do something for your and his well-being?
  • Learn to quiet your mind?
  • Harmonize yourself and your surroundings?

Tones and sounds affect not only us, but already our babies in the womb. Our voice is a very powerful tool. For us and for our surroundings. You might think you can't sing. Maybe someone stopped you in the past with some condemnation? Or do you like to sing at home, to your baby, and are you looking for something to sing?

I invite you to the space of acceptance, the opportunity to express yourself, to express your voice, to be heard.

I am a guide for meetings with sacred mantras. Some are thousands of years old, some more recent. I will teach you how to use them practically in everyday life for the benefit of ourselves and those around us.

A longer lesson, not suitable for children, but suitable for pregnant women, follows in the evening from 6,30 pm – Mantras singing & OM Chanting.

I also offer individual meetings. I look forward to singing together.

Prozatím není vypsaný termín

Přihlašte se k hlídání termínu pro kurz. Dozvíte se o nadcházejícím termínu včas.

Harmonizace zpěvem - Singing Harmonization

provází

Pavla Kohoutová

ředitelka a lektorka

reference