Jak jinak - Rok jinak

   

To, jak přicházíme na svět, zásadním způsobem ovlivňuje životy nás všech. Vědecké výzkumy i odborná praxe ve vyspělém zahraničí prokazují, že bezpečně lze rodit mnoha způsoby. V ČR se téma porodu bohužel zužuje na porody nemocnici nebo doma. To odvádí pozornostod toho hlavního:

Je potřeba poskytnout ženám a jejich rodinámširší výběr možností péče během těhotenství, porodu i po něm!

A tak vznikl projekt Jak jinak, platforma sdružující organizace zabývající se péčí o matku a dítě, který si klade za cíl systémovou změnu porodnictví v ČR.

Co chceme dokázat
 

 • Vytvořit a zavést fungující systém primární porodnípéče, která je založená na fyziologii procesu,prevenci a podpoře zdraví matky i dítěte.
 • Zavést bezpečné, běžně dostupné a fungujícímodely kontinuální a komplexní péče pro ženytěhotné, rodící i ženy po porodu.
 • Propojit primární a sekundární péči v ucelenýsystém a nabídnout ženám možnost volby, jak o ně bude pečováno a kde porodí.
 • Změnit povědomí odborníků i laické veřejnostio fyziologii procesu těhotenství i porodu, a todle odborně podložených faktů.
 • Zvýšit respekt i úctu k ženě a dítěti.

 

Pilíře projektu

(ve spolupráci s dalšími organizacemi):
 
 • Návrh a realizace funkčního systému primární péče v ČR
 • Spolupráce a efektivní komunikace s dalšímiorganizacemi
 • Mediální osvěta veřejnosti, diskuse
 • Spolupráce s pojišťovnami
 • Legislativní úpravy
 • Adekvátní zapojení mužů do tématu
 • Vytvoření terapeutické skupiny
 • Vzdělávání porodních asistentek
 • Spolupráce se sekundární péčí – s lékaři

Více o projektu a jak toho chceme dokázatnajdete na stránkách www.jakjinak.info

V průběhu roku 2015 jsme díky grantu Rok jinak měli v týmu posilu, zkušenou projektovou manažerku, Annu Vršník. Společně s ní jsme pracovali na přípravě vzdělávacího programu pro porodní asistentky a návrhu primární porodní péče v ČR. Jak to dopadlo, si můžete přečíst v Annině blogu. Dokumenty nově vypracovaných standardů najdete na stránkách Unie porodních asistentek.
 

Aktuality

3. Srpen
Krásné letní dny! Také si je užíváme, a přitom pro vás tvoříme program na podzim. Abyste se měli...
4. Červen
Již tradičně pro vás máme zvýhodněnou nabídku pronájmů přes léto. Pro více informací či rezervaci...
15. Květen
Těšíme tam a těšíme se na setkání s vámi na festivalu! V Praze festival trvá od pondělka 15....
8. Květen
Milé nastávající maminky, naše skvělé porodní asistentky Ivana Kónigsmarková a Natálka Sedlická...