Jak jinak - Rok jinak

   

To, jak přicházíme na svět, zásadním způsobem ovlivňuje životy nás všech. Vědecké výzkumy i odborná praxe ve vyspělém zahraničí prokazují, že bezpečně lze rodit mnoha způsoby. V ČR se téma porodu bohužel zužuje na porody nemocnici nebo doma. To odvádí pozornostod toho hlavního:

Je potřeba poskytnout ženám a jejich rodinámširší výběr možností péče během těhotenství, porodu i po něm!

A tak vznikl projekt Jak jinak, platforma sdružující organizace zabývající se péčí o matku a dítě, který si klade za cíl systémovou změnu porodnictví v ČR.

Co chceme dokázat
 

 • Vytvořit a zavést fungující systém primární porodnípéče, která je založená na fyziologii procesu,prevenci a podpoře zdraví matky i dítěte.
 • Zavést bezpečné, běžně dostupné a fungujícímodely kontinuální a komplexní péče pro ženytěhotné, rodící i ženy po porodu.
 • Propojit primární a sekundární péči v ucelenýsystém a nabídnout ženám možnost volby, jak o ně bude pečováno a kde porodí.
 • Změnit povědomí odborníků i laické veřejnostio fyziologii procesu těhotenství i porodu, a todle odborně podložených faktů.
 • Zvýšit respekt i úctu k ženě a dítěti.

 

Pilíře projektu

(ve spolupráci s dalšími organizacemi):
 
 • Návrh a realizace funkčního systému primární péče v ČR
 • Spolupráce a efektivní komunikace s dalšímiorganizacemi
 • Mediální osvěta veřejnosti, diskuse
 • Spolupráce s pojišťovnami
 • Legislativní úpravy
 • Adekvátní zapojení mužů do tématu
 • Vytvoření terapeutické skupiny
 • Vzdělávání porodních asistentek
 • Spolupráce se sekundární péčí – s lékaři

Více o projektu a jak toho chceme dokázatnajdete na stránkách www.jakjinak.info

V průběhu roku 2015 jsme díky grantu Rok jinak měli v týmu posilu, zkušenou projektovou manažerku, Annu Vršník. Společně s ní jsme pracovali na přípravě vzdělávacího programu pro porodní asistentky a návrhu primární porodní péče v ČR. Jak to dopadlo, si můžete přečíst v Annině blogu. Dokumenty nově vypracovaných standardů najdete na stránkách Unie porodních asistentek.
 

Aktuality

31. Prosinec
Milé ženy těhotné i rodičové s dětmi, na vaše přání měníme délku vašich oblíbených tanců. Protancuj...
20. Prosinec
Milí přátelé, 22.12. 2018 odcházíme na odpočinek. Tedy vánoční :) A vám přejeme, aby se pro vás...
1. Listopad
Od listopadu je pro vás každé pondělí od 9.00 do 12.00 hodin otevřena herna pro děti a připraveno...
15. Říjen
Milé ženy, s radostí podporujeme užitečný projekt Aperia, které připravuje aktualizovaný on-line...