Znakování s miminky

24. Březen | 9:30 - 12:00
Komunikace prostřednictvím přirozených gest je vlastní dětem v kojeneckém (do 1 roku) a batolecím (od 1 do 3 let) věku. Jsou to právě děti raného věku, které po komunikaci touží, ale ještě neovládají svá mluvidla, anebo je neovládají tak dobře, aby mohly používat obecně srozumitelnou formu komunikace mluvenou řečí.

Vezměte v úvahu, že batole začíná se svým okolím komunikovat prvními slůvky kolem jednoho roku. Až kolem osmnácti měsíců se jeho schopnost produkce artikulované řeči zlepší natolik, že si můžete spolu začít povídat.

Přirozená gesta ke komunikaci děti raného věku využívají o mnoho měsíců dříve. Pokud tato gesta rozvinete do funkčního komunikačního systému znakování s miminky, můžete si s dítětem začít povídat už když mu bude osm či devět (a někdy i méně) měsíců. To je o deset měsíců dřív, než kdybyste čekali na to, až si s dítětem popovídáte mluveným slovem. A deset měsíců v životě malého dítěte je opravdu nezanedbatelné období, ve kterém můžete podpořit a pozitivně ovlivnit jeho rozumový, pohybový i citový vývoj.

Naše pojetí přístupu ke komunikaci s dítětem raného věku je skutečně komplexní. Úvodní seminář se skládá ze dvou částí. V té první se budeme věnovat zásadám komunikacea ve druhé znakování s miminky.

Materiály, které obdržíte:

 • brožuru shrnující obsah semináře
 • základní sadu znaků pro snadný začátek znakování s miminky
 • V místě konání semináře budete mít možnost zakoupit si knihu o znakování s miminky.

Obsah úvodního semináře:

Zásady komunikace

 • Intuitivní rodičovství.
 • Předpoklady úspěšné komunikace.
 • Jak komunikaci s dětmi raného věku rozvíjet tak, aby byla komunikace úspěšná.
 • Teoretické základy, vysvětlení a praktické ukázky principů kontaktu dospělého s dítětem v komunikaci.
 • Rozbor videonahrávky interakce rodič – dítě při využití komunikace znakováním s miminky.

Znakování s miminky

 • Proč využívat v komunikaci s dítětem raného věku systém znakování s miminky aneb nečekejte až na první slovo.
 • Všichni to máme v sobě – význam neverbální komunikace.
 • Co je znakování s miminky.
 • Co znakování s miminky rozvíjí – co vám přinese.
 • Jak s námi kojenci a batolata vlastně komunikují.
 • Interaktivní hry aneb jaké znaky máme dětem nabízet a proč.
 • Systém znakování s miminky – základní informace.
 • Kdy a jak se znakováním s miminky začít.
 • Základní znaky systému znakování s miminky.
 • Videoukázky fungující komunikace znakováním s miminky.

Počet účastníků semináře: maximálně 10 účastníků

Vede: Mgr. Terezie Vasilovčík Šustová
speciální pedagog, surdoped se specializací pro raný věk 
Pracovala jako poradce rané péče v SRP Tamtam Praha, jako učitelka v BMŠ Pipan, a jako tlumočník znakového jazyka. V současné době je na rodičovské dovolené se třetí dcerou. Napsala knihu Jak se domluvit s kojencem a batoletem (Grada, 2008).

Cena: 320 Kč
Permanentka: 275 Kč (2.5 okna)
Cena za materiály: 100 Kč - hradí se lektorce na místě

Vzhledem k omezenému počtu účastníků je potřeba si rezervovat místo uhrazením platby (na účet A centra 2300088787/2010 nebo hotově v recepci A centra, platí i pro platbu permanentkou) nejpozději do středy 19. 3. 2014! 
Poté je možné se hlásit jen po telefonické domluvě na tel. 224 811 190, 605 253 345.

Přihlášky jsou pro tento Program uzavřené

Na lekce je potřeba se přihlásit nejpozději den předem, potom se lekce uzavírá.
Poté je možné se přihlásit pouze telefonicky na 605 253 345.

Aktuality

1. Říjen
Krásný den milé ženy, s radostí vám oznamujeme, že čtvrteční Pilates mění časy už od tohoto čtvrtka...
16. Září
Dobrý den Áčkoví rodiče, jak asi víte, A centrum dlouhodobě podporuje ženy v možnosti volby péče v...
12. Září
Pěkný den :) V září povede lekce Gravidjógy lektorka Katarína Zatovičová.    ...
20. Srpen
Krásný den všem :) S radostí vám přinášíme novinky, které najdete od září v našem repertoáru. 2.9...