Metamorfní technika - Motýlí masáž proměny - Modul II

24. Listopad | 9:00 - 17:00

Asociace INSPIRÁLA Vás zve na: PROHLUBOVACÍ KURZ PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O VLASTNÍ ROZVOJ, O POHODU A ZDRAVÍ V RODINĚ, PRO TERAPEUTY, MASÉRY, LÉKAŘE, PRO PRACOVNÍKY S POSTIŽENÝMI OSOBAMI…

MT je jednoduchou metodou pro uvolnění zatěžujících psychických, emočních i fyzických bloků, strachů a stresů. Zaměřuje se na období prenatálního vývoje, kdy se formuje základní nastavení a charakter člověka, tedy jeho matrice.

Proměňuje postoje a podporuje zdraví, sílu, vnitřní pohodu a plné využití vlastního potenciálu, schopností a tvořivosti člověka.

Metodu se mohou naučit všichni a aplikovat ji sobě samým i druhým privátně či terapeuticky.

Metodou Vás provede JITKA TŘEŠŇÁKOVÁ, Terapeutka a lektorka metody Metamorfní technika a badatelka v oblasti prenatálního vývoje, uvolnění bloků a práce s energiemi, průvodkyně na cestě k sobě a zakladatelka mezinárodní asociace Inspirála.

​​Co je METAMORFNÍ MOTÝLÍ TECHNIKA?

 • Uvolňuje energetické bloky a negativní emoční záznamy vytvořené v průběhu prenatálu.
 • Odstraněním bloků z energetického systému člověka se mění jeho osobní vnímání reality, jeho postoje a tím také jeho život.
 • Zlepšuje tělesné zdraví, přísun vnitřní síly, radosti a psychické a emocionální vyrovnanosti a umožňuje plně využít vlastní talenty a tvořivost.
 • Přivádí člověka do jeho plného potenciálu na všech úrovních.
 • Je optimální první pomocí při jakýchkoliv stavech, těžkostech, nemocech, úrazech, postiženích či akutních stavech bez potřeby znát diagnózu.
 • Spojuje v sobě starodávné vědění a moderní poznání.
 • MT je ucelený holistický systém v přechodu ze stavu nevědomosti k vědomému prožívání života.
 • MT je jemná a účinná metoda, jež harmonizuje energetický systém člověka.

 

CO JSOU ENERGETICKÉ BLOKY?

 • Je to zablokovaná vitální energie člověka, jež nemůže volně proudit energetickým kanálem, jež se nachází podél páteře.
 • Vznikají působením traumat, strachů a stresů plodu i matky v průběhu prenatálního vývoje, kdy se tvoří základní struktura – matrice člověka. Fixují se v paměti kořenových nervů po délce míchy/páteře.
 • Mohou se projevovat formou psychických, emocionálních či fyzických potíží, citové nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.
 • Mohou nevědomě, ale silně ovlivňovat zdraví člověka a blokovat a omezovat jeho postoje, přirozený stav vnitřní harmonie a kvalitu a kvantitu naší životní energie.

 

CO APLIKACE MT PŘINÁŠÍ?

 • Harmonizuje psychické, emociální a fyzické zdraví.
 • MT zlepšuje kvalitu života.
 • MT proměňuje postoje, jež nevědomě, ale silně ovlivňují zdraví, sebedůvěru a naše reakce na životní situace a na druhé lidi. Aplikací MT tyto postoje mizí a již dále nezatěžují a neovlivňují život člověka.
 • Aktivuje životní energii člověka v jejím samo-léčitelském působení, jež je přirozeným potenciálem každého.
 • Podporuje odvahu a kuráž být sami sebou a stát se zdravě sebevědomou jedinečnou bytostí.
 • Harmonizuje vztah k sobě a vztahy s druhými (partner, děti, rodina, pracovní vztahy), vyjasnění životních situací (vztahových, pracovních).

 

JAK SE METAMORFNÍ TECHNIKA PROVÁDÍ?

 • Aplikuje se na reflexních zónách páteře (chodidla, ruce, hlava), kde je zachycena celá časová perioda prenatálního období - od početí po moment narození.
 • Jednoduše: MT je velmi snadná.
 • Příjemně: aplikace MT je příjemná a uvolňující. Provádí se prostřednictvím jemných láskyplných dotyků v hlubokém uvolnění při relaxačním odpočinku.
 • Kdekoliv: MT je možno provádět doma, v kanceláři, ve studiu, na cestách..

 

DALŠÍ PŘÍNOSY MT:

 • Je hluboká: MT přenastavuje základní strukturu člověka na těch nejhlubších úrovních.
 • Je trvalá: změny projevené na fyzickém zdraví i v psychických a emocionálních postojích jsou trvalého charakteru.
 • Je čistá: pracuje na bázi přímého propojení se základními universálními energetickými principy, s nimiž slaďuje jak toho, komu je aplikována, tak toho, kdo ji aplikuje.
 • Je nezávislá: proces MT není závislý na evolučním stavu toho, kdo ji aplikuje.
 • Je svobodná: MT se dobře doplňuje se všemi ostatními terapiemi a léčebnými postupy.
 • Nemá vedlejší účinky
 • Není třeba diagnózy ani diskutovat o osobním stavu či o současných či minulých nemocech.
 • Je pro všechny: Mohou se ji naučit všichni bez zvláštních odborných znalostí a zkušeností a je možno ji aplikovat všem.

 

APLIKACE MT HARMONIZUJE:

následky negativních prožitků v těhotenství, těžkého porodu i císařského řezu, jež přímo ovlivňují vývoj a nastavení plodu

- rodinný systém – upravuje rodinné „bloky“ a podporuje rozvoj rodiny jako celku

- hyperaktivitu, poruchy pozornosti a sebeovládání, agresivitu, autismus, poruchy CNS, ADD, ADHD

- negativní myšlenky, deprese

- neschopnost projevit se, prosadit se, uzavřenost

- schopnost řešit životní situace a vnímat je jako nové příležitosti

- rodové vzorce chování

- jakékoliv strachy

- problémy s autoritami

- nemožnost otěhotnění

- alergie, ekzémy, nemoci (i tzv. „dědičné“)

- různé druhy závislostí (alkohol, drogy, jídlo, hry a další)

- zdravotní problémy i velmi starého původu a to jak fyzického, psychického i emocionálního a další „nesrovnalosti“..

 

APLIKACE MT JE PODPOROU:

- v procesu proměny postojů, přesvědčení a charakteru

- při rekonvalescenci a pooperačních stavech

- v náročných životních situacích (nové zaměstnání, stěhování, rozvod, nemoc) 

- v situacích souvisejících s jakýmkoliv přechodem (dětství, dospívání, těhotenství, menopauza nebo andropauza, stěhování, rozvod, úmrtí blízké osoby, problémy v práci).

- pro těhotné matky a zdravý vývoj jejich miminek

 

KURZ JE VHODNÝ PRO:

 • Všechny se zájmem o vlastní rozvoj a o pohodu a zdraví v rodině. Děti jsou na kurze vítány.
 • Terapeuty, maséry, lékaře, ošetřovatele.
 • Pracovníky s hendikepovanými osobami.
 • Hendikepované a zdravotně postižené.

 

MOŽNOSTI POUŽITÍ METODY:

 • Aplikace sobě samým.
 • Aplikace v rodině, blízkým, přátelům.
 • Aplikace klientům - možnost otevření vlastní terapeutické praxe či rozšíření služeb pro klienty.
 • Sociální oblast – školky, školy, domovy, sociální instituty.

PROGRAM:

 

MODUL: ZÁKLADY MT

 • Historie a principy metody.
 • Teoretické i praktické základy pro aplikaci MT.
 • Příklady z praxe.
 • Praktická aplikace metody pod vedením lektora: provedete kompletní ošetření MT a bude vám provedeno kompletní ošetření MT.
 • Po ukončení budete plně připraveni MT aplikovat.

 

MODUL: UVĚDOMĚNÍ – prohloubení aspektů prenatálního vývoje a metody MT

 • POČETÍ, TĚHOTENSTVÍ, POROD a jejich vliv na formování člověka.
 • Vlivy formující základní strukturu - matrici člověka a tím jeho zdraví, charakter, sebedůvěru, reakce na životní situace a vůči druhým lidem. Praktické příklady.
 • Vlivy působící na kvalitu prenatálního vývoje.
 • Spojitosti vývoje člověka na úrovni hmotné (fyzického těla) a nehmotné (vědomí). 
 • Formování fyzického těla, emocí, psychického zdraví a životních vzorců v průběhu prenatálního vývoje.
 • Vliv prenatálních traumat na vytvoření pouta mezi matkou a dítětem a jeho důležitost.
 • Prenatální schéma vývoje a systém energetických center těla – čaker.
 • METODA PLNÉHO POTENCIÁLU.
 • O nemožnosti otěhotnění.
 • Proč po adopci mnoho žen otěhotní.
 • Umělé oplodnění
 • Císařský řez.
 • Další způsoby uvolňování psychických a emocionálních bloků: výběr z minerálů a esenciální olejů.
 • MEDITACE

PŘÍSPĚVEK ZA KURZ Kč 2.980,- či €.120,00 převodem na účet.

Rezervace Vaší účasti na semináři je platná obdržením úhrady kurzovného.

 • ABSOLVENTI ZÁKLADNÍHO KURZU MT I. HRADÍ POUZE Kč 1.490,- či €. 60,00/víkend.
 • ČLENOVÉ klubu INSPIRÁLA MAJÍ KURZOVNÉ SNÍŽENO O 5%.
 • OPAKOVÁNÍ PRO ABSOLVENTY KURZU MT I. a MT II. JE Kč 500,- či €. 20.00 /víkend.

PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU JSOU ÚČASTNÍCI PŘIPRAVENI PRO APLIKACI MT SOBĚ, BLÍZKÝM I TERAPEUTICKY.

ÚČASTNÍCI KURZU OBDRŽÍ TIŠTĚNÝ DOKUMENTAČNÍ MATERIÁL A CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ ZÁKLADŮ A PROHLOUBENÍ MT.

DALŠÍ VZDĚLÁNÍ V TÉMATECH MT: TERAPEUTICKÉ, LEKTORSKÉ


ORGANIZACE:

Registrace na kurz probíhá v sobotu od 09.30 do 10.00 hodin na recepci A centra.

Program kurzu začíná v sobotu 23.11.2019 v 10.00, končí v neděli 24.11.2019 v 17.00. (Sobota 10.00 – 21.00hod., Neděle 09.00 – 17.00hod.)

UBYTOVÁNÍ: 

V prostorách centra je možno příjemně přenocovat ve vlastním spacáku. Jsou k dispozici pohodlné matrace, polštáře, soc. zařízení vč. sprchy, lednice, varná konvice a kuchyňka. 

STRAVA:

V průběhu kurzu se můžete občerstvit  kávou, čajem, ovocem od zahrádkářů  a zdravým snackem.

V rámci vědomého přístupu jsme pro vaše blaho v průběhu kurzu zajistili živou stravu  přímo z pod rukou renomovaného raw chef kuchaře a lifestyle kouče Jaroslava Pochopa.

STRAVA je vyvážená, RAW a s láskou připravovaná, tělo, duši i pozornost podporující, čerstvá, živá, lehká a zároveň sytá.

Chutné a zdraví podporující pietance budou připravovány a  vydávány přímo v místě konání kurzu.

Možnost stravování v rámci kurzu:  sobota – oběd, večeře, neděle – snídaně, oběd.


Přihlášky a podrobné organizační informace:

 • Mail: info@inspirala.cz
 • Telefon: ČR – 00420 776 089156
 • SR – 00421 949 333509

www.inspirala.cz

K dispozici budou také dlouhé dámské sukně zn. InspiralaMODA a italské aromaterapeutické produkty VÍLY – ELFI – ANDĚLÉ – ESEJCI.


Lektorka Jitka Třešňáková

Je hledačkou a průvodkyní na cestě k vnitřní svobodě a světlu, k vědomému bytí, do nitra srdce, k vlastní duši. Přes 20 let vědomě bádá a studuje vnitřní svět a jeho propojení se světem vnějším. Přirozeně provádí uvolňování bloků a strachů prostřednictvím vnímání božské přítomnosti ve všem. Propojuje s energií srdce a radosti a pomáhá objevovat a pozdvihovat vnitřní krásu a Boha uvnitř v nás.

Častý, pro ni přirozený stav rozšířeného vědomí, který ji pro ni přirozeně propojuje s jinými rovinami vnímání, ji mimo jiné vede jakoby prstem po vizuální mapě k rozpoznání příčiny problému (zdravotního, vztahového, životního), rozkrytí jeho podstaty, k uvolnění bloků a k uvědomění. Od raného dětství ji velmi přitahují vesmírné zákony, lidský potenciál a vědomí. Má velmi blízko ke zvířatům a přírodě, se kterými komunikuje prostřednictvím srdce, pocitů a mysli.

Zaměřuje se na období prenatálního vývoje a jeho vliv na kvalitu života po narození, je instruktorkou metamorfní techniky. Založila holistickou organizaci Inspirála, spolupracuje s it. asociací Devachan, kde několik let studovala. Organizuje, píše, léčí a přednáší v Česku, na Slovensku a v Itálii, kde žije. 

Na lekce je potřeba se přihlásit nejpozději den předem, potom se lekce uzavírá.
Poté je možné se přihlásit pouze telefonicky na 605 253 345.

Aktuality

11. Červen
Letní program už je skoro kompletní a můžete si ho prohlédnout na našem webu. Program na...
7. Květen
Od 11.5. se můžete hlásit na naše lekce. Ještě jsou v omezeném režimu, co do množství a počtu osob...
3. Duben
Sdílíme zde skvělou infografiku od Mamila z.s. ke kojení v době pandemie koronaviru. V tomto...
14. Březen
Milé ženy, A centrum je od pátku 13.3. 2020 zavřeno do odvolání. Respektujeme tak opatření...