JASNÁ KOMUNIKACE® s dětmi - úvodní přednáška

18. Květen | 17:30 - 19:30

Akční last minute snížené ceny na JASNOU KOMUNIKACI® s dětmi.

Devi si ráda hraje s čísly a nabízí tedy nové hravé ceny: 13.5.0 1350 Kč; 14.5.= 1450 Kč; 15.5.= 1550 Kč atd. až do neděle 17.5.= 1750 Kč.
Nabízíme poslední dvě volná místa na cyklu JASNÁ KOMUNIKACE s dětmi - pro:

A) děti s jejich rodiči a/nebo,
B) jste-li průvodce dětí profesionál a chcete přijít bez dítěte.

Přihlásit se mužete přes mail: devi.althaus.produkce@gmail.com, a to do neděle nebo do "vyčerpání zásob" ;-)


JASNÁ KOMUNIKACE® s dětmi je součtem sedmihodinový workshop, rozložený do pěti setkání, který nabízí ucelené informace o JASNÉ KOMUNIKACI jakožto metodě, prožitku a tréninku jejího praktického využití a reflexi společné práce.

Pokud máte zájem pouze o úvodní přednášku, přihlašte se výhradně přes formulář A centra. Samostatná cena této přednášky se řídí pravidly
A centra: Cena: 260 Kč/390 Kč pár, Permanentka: 2 okna/3 okna pár.

Pro absolventy celého programu je již zahrnuta v ceně. Máte-li zájem o celý program, níže najdete kompletní informace.


Termíny, časy a obsah programu: 

18.5. Úvodní přednáška (2h) 17.30-19.30 hodin

ÚVOD DO KONCEPCE, ZÁKLADNÍ PRINCIPY JASNÉ KOMUNIKACE® s dětmi (otevřeno pro veřejnost, možnost se zúčastnit pouze přednášky – informace na konci textu. Přednáška je bez přítomnosti dětí)

20.5. Hrací prostor 1 (1h) 15.30-16.30 hodin

3x Hrací prostor pro předškolní děti s rodičem/či – uzavřená pracovní skupina

4.6.  Hrací prostor 2 (1h) 14.00-15.00 hodin

5.6. Hrací prostor 3 (1h) 13.00-14.00 hodin
9.6. Závěrečné setkání (2h) 17.30-19.30 hodin
 • Workshop pro zúčastněné rodiče (bez přítomnosti dětí) – uzavřená pracovní skupina.

 

 • Maximální počet dětí : 5 (Při přihlášení uvádějte věk dítěte/dětí.)
 • Témata z Hracích prostorů budou zpracována s rodiči na závěrečném Workshopu.
 • V případě nutnosti akutně či individuálně něco konzultovat je poskytována do doby závěrečného Workshopu sleva na Individuální sezení s Devi, a to ve výši 50 % ze standardní ceny sezení.

Cena programu: při platbě zálohy do 30. dubna 2015 – 3 450 Kč (v úvahu se bere datum připsání částky na účet pořadatele). Platba po tomto datu: 4 000 Kč.

Poznámka k ceně - od 13.5. platí akční nabídka snížených cen. Informace na začátku textu.

Cena zahrnuje účast na úvodní přednášce, 3x Hrací prostor a závěrečný workshop. Cena je pro jednoho dospělého a jedno dítě. Každé další dítě či rodič z přihlášené rodiny má nárok na slevu 50 % z ceny programu. Více informací k přihláškám najdete na konci tohoto textu.

Vede Devi Althaus


DETAILNÍ INFORMACE & PRAVIDLA HRACÍHO PROSTORU

 

1. Úvodní přednáška 

Částečně informační a interaktivní úvod do principů Jasné komunikace. Během přednášky se dozvíte o principech metody a v interaktivní části si nová řešení vyzkoušíte sami, v modelových situacích si budete moci rozdíl v řešení zažít pocitově.

Tematické okruhy: 

 • Principy Jasné komunikace jako metody provázení člověka (v mezilidských vztazích obecně, v kolektivu, rodinném systému a jinde.)
 • Jasná komunikace jako nástroj doprovázení člověka v rámci rodiny či dětského kolektivu.
 • Jasná komunikace jako nástroj řešení konfliktů.
 • Jasná komunikace vlastních potřeb a nástroj zjištění potřeb dítěte.
 • Jasná komunikace hranic.
 • Respekt k vlastním potřebám a permanentní ladění na jejich vývoj – aktuální potřeby. 
 • Respektování a reakce na aktuální potřeby jako výchozí bod v práci
  s potřebami okolí.
 • Kontinuální přítomné vnímání prostředí, v němž se nacházím.

 

2. Hrací prostor: 

Skupinka tvořená mladšími dětmi podobného (předškolního) věku má k dispozici prostor připraveného prostředí na určitou dobu trvání a za specifických podmínek. 

Rodiče jsou plně přítomni, sedí po obvodu místnosti, do her a zájmu dětí ale nikterak aktivně nezasahují. Jediný dospělý člověk uvnitř prostoru je Devi, která děti doprovází.

Tento Hrací prostor je primárně určen pro děti předškolního věku. Ve skupině je maximálně pět dětí.

Úloha průvodce: 

Bděle a vždy přítomně garantuje hranici Hracího prostoru, tak aby bylo pro děti v něm zajištěno bezpečné, připravené prostředí po celou dobu pobývání
v prostoru JOP (jistý ohraničený prostor, viz dole) pro všechny účastníky Hracího prostoru po celou dobu stejně.

I z těchto důvodů není přímo zapojen do hry či dění žádného z účastníků hracího prostoru, je ovšem vždy doprovodem při objevování nových možností využití prostoru a pobývání v prostředí bez předem daného konceptu hry.

Jako doprovod poskytuje volný rámec k vytvoření vlastních her uvnitř JOP, poskytuje oporu nezasahováním do hry, v případě, kdy je v interakci účastníků prostoru třeba zasáhnout, poskytuje prostor zůstat tak dlouho u svých potřeb, jak je třeba, a vnést jasno do jejich komunikace směrem k ostatním účastníkům uvnitř JOP.

Přínos Hracího prostoru pro rodiče:

Možnost nahlédnout způsob doprovázení dítěte, uvidět, jak dítě na přítomné doprovázení reaguje, pokud do něj nezasahujete vzorci, které máte již se svým dítětem zaběhnuté. 

Možnost vidět, jak vaše dítě vyplní volný prostor, je-li mu dána možnost, zcela podle svých potřeb a představ.

Přínos zážitku Hracího prostoru pro děti:

Zážitek nerušeného prostoru pro tvoření a rozvíjení interakcí v kolektivu, prožitek podporujícího doprovázení, které nezasahuje do samotné tvorby. Prožitek ochrany v případě, že je tento prostor narušen jiným účastníkem kruhu, zážitek doprovázení k vyjasnění situace a jasné komunikaci  svých potřeb.


Pravidla pro Hrací prostor (HP): 

Na program přichází rodič s dítětem odpočinutým, vysoce doporučujeme před zahájením HP podat dítěti dostatečné občerstvení, aby se mohlo plně věnovat hodině vymezené pro poznávání nových možností během HP.

Rodiče sedí po okraji prostoru a vytváří tím Jisté Ohraničení Prostoru (JOP).

Uvnitř je prostor pro DĚTI, doprovázen po celou dobu Devi.

Po dobu HP mají rodiče příležitost být u dění, aniž do něho aktivně zasahují –přítomní, bdělí, otevření novému. 

Případné nesrovnalosti a konflikty mezi dětmi doprovází Devi, rodiče prosím, pokud možno, zůstat na svém JOP.

Při zamýšleném krátkém vzdálení se (např. na WC...) prosím bezpodmínečně informujte své DÍTĚ a Devi.

Má-li dítě potřebu být s vámi, vyhledá vás. 

Mazlení vyžádané dítětem prosím určitě následujte.

Chce-li se vaše dítě stáhnout do ústraní, akceptujte to prosím.

Vyvarujte se „pokynů“ a ponoukání vašeho dítěte k pokračování ve hře stejně jako vytváření náhradního programu vašemu dítěti pro tu chvíli (naladěni na sebe, na své dítě a dění kolem vás sami vycítíte, kdy se chce vaše dítě znovu do hraní zapojit).

Mobily prosím nechat vypnuté po celou dobu trvání HP.


3. Závěrečný workshop s rodiči: 

V závěrečném workshopu se setkáme po třech společně strávených Hracích prostorech obohacení o společné a zároveň jiné bytí s dětmi. Velmi pravděpodobně již během Hracích prostorů ve vás vyvstanou otázky, na které se budete chtít zeptat, či se vám připomenou situace z vašeho denního života, které budete chtít nahlédnout nyní z nového úhlu.

Z tohoto důvodu bude během workshopu věnován velký prostor reflexi Hracích prostorů a chování dětí po Hracím prostoru doma a zároveň vašim dotazům. Zaměříme se na co největší konkretizaci, upřesnění a vyjasnění. Cílenými dotazy je možné se dozvědět, jak co nejefektivněji uplatnit metodu Jasné komunikace v praxi.

Těšíme se na společné sdílení s vámi a s vaším dítětem.


Pokyny pro přihlášení, rezervace místa a platba kurzovného: 

1. Zaregistrujte se na cyklus přímo na stránkách A centra nebo se přihlašte e-mailem na devi.althaus.produkce@gmail.com.

2. Po potvrzení volného místa na cyklu pošlete rezervační zálohu ve výši 800 Kč na účet Produkce Devi Althaus 1015347335/6100. 

3. Po obdržení platby vám bude místo závazně rezervováno a obdržíte od nás notifikaci o rezervaci.

4. Doplatek do plné výše kurzovného uhradíte na místě, před zahájením úvodní přednášky.

 

Storno podmínky: 

V případě zrušení účasti ze strany účastníka je záloha 800 Kč nevratná. Bude-li vámi zprostředkován účastník – náhradník, stává se tato záloha vratnou.
O vhodnosti nového účastníka si Produkce Devi Althaus vyhrazuje právo rozhodnout sama.

V případě zrušení programu ze strany pořadatele je záloha vratná nejdéle do sedmi dnů od zrušení akce, v případě náhradního termínu o něm bude účastník zároveň informován. V takovém případě lze zálohu na tento termín převést.

Poznámka: Vaše přidání se na akci na sociálních sítích má pro pořadatele pouze informační charakter. Pro závaznou rezervaci místa na kurzu je třeba postupovat podle výše uvedených pokynů.

Přihlášky jsou pro tento Program uzavřené

Na lekce je potřeba se přihlásit nejpozději den předem, potom se lekce uzavírá.
Poté je možné se přihlásit pouze telefonicky na 605 253 345.

Aktuality

10. Říjen
Milé ženy i děti, provoz v A centru od 14.10. je následující: - Jsou zavřené veškeré lekce cvičení...
28. Září
Od října 2020 otevíráme v A Centru v Karlíně podpůrnou psychoterapeutickou...
26. Srpen
Pozdní léto nám již ukazuje hojnost svých plodů. Tak si je užívejme, dny jsou ještě letní. Až...
11. Červen
Letní program už je skoro kompletní a můžete si ho prohlédnout na našem webu. Program na...