JASNÁ KOMUNIKACE® s dětmi

5. Březen | 15:30 - 17:30

Upozornění - z důvodu nemoci letorky se program JASNÁ KOMUNIKACE® s dětmi odkládá. Termín bude znám v nejbližších dnech a bude uveřejněn zde. Přihlášení dostanou informaci e-mailem. Pokud máte zájem o program JASNÁ KOMUNIKACE® s dětmi, přihlašte se na recepci A centra - telefonicky či osobně.

Informace o novém termínu vám zašleme.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Gabriela Vopatová, produkce A centra.

 

JASNÁ KOMUNIKACE® s dětmi je součtem sedmihodinový workshop, rozložený do pěti setkání, který nabízí ucelené informace o JASNÉ KOMUNIKACI jakožto metodě, prožitku a tréninku jejího praktického využití a reflexi společné práce.

Termíny, časy a obsah programu: 

25. 2. Úvodní přednáška (2h) 16–18 hodin

ÚVOD DO KONCEPCE, ZÁKLADNÍ PRINCIPY JASNÉ KOMUNIKACE® s dětmi (otevřeno pro veřejnost, možnost se zúčastnit pouze přednášky – informace na konci textu. Přednáška je bez přítomnosti dětí)

26. 2. Hrací prostor 1 (1h) 14–15 hodin

3x Hrací prostor pro předškolní děti s rodičem/či – uzavřená pracovní skupina

3. 3.  Hrací prostor 2 (1h) 11–12 hodin

4. 3. Hrací prostor 3 (1h) 15.30–16.30 hodin
5. 3. Závěrečné setkání (2h) 15.30–17.30 hodin
 • Workshop pro zúčastněné rodiče (bez přítomnosti dětí) – uzavřená pracovní skupina.

 

 • Maximální počet dětí : 5 (Při přihlášení uvádějte věk dítěte/dětí.)
 • Témata z Hracích prostorů budou zpracována s rodiči na závěrečném Workshopu.
 • V případě nutnosti akutně či individuálně něco konzultovat je poskytována do doby závěrečného Workshopu sleva na Individuální sezení s Devi, a to ve výši 50 % ze standardní ceny sezení.

Cena programu: při platbě zálohy do 9. února 2015 – 3 450 Kč (v úvahu se bere datum připsání částky na účet pořadatele).

Platba po tomto datu: 4 000 Kč.

Cena zahrnuje účast na úvodní přednášce, 3x Hrací prostor a závěrečný workshop.

Cena je pro jednoho dospělého a jedno dítě. Každé další dítě či rodič 
z přihlášené rodiny má nárok na slevu 50 % z ceny programu.

Vede Devi Althaus

Devi je tvůrkyní vlastní metodiky doprovázení člověka v přelomových životních situacích, nazvané JASNÁ KOMUNIKACE ®. V její současné práci se promítá 20 let mezinárodních zkušeností. 
Narodila se v roce 1963 v bývalém Československu, posledních 20 let žije
a působí v Německu. 
 
V jedné z etap svého profesního života stála u zrodu neobvyklé svobodné školky v Berlíně (Kinderladen -Mitte), vzniklé jako rodičovská iniciativa, kde se podílela na formování metodiky doprovázení, několik let každodenně doprovázela děti a rodinné systémy dětí navštěvujících tuto školku. Posléze přešla do role supervizora školkového týmu, který se stal prvním z mnoha dalších. 
 
V letech 2010–2012 si prošla zásadní životní zkušeností, která ji postupně zavedla do stavu plné závislosti na pomoci zvenčí. V této době žila za neustálé přítomnosti extrémní bolesti, s možností pohybu mimo byt pouze pomocí invalidního vozíku a s velmi omezenou možností pohybu po bytě.
Během tohoto osobního procesu znovunacházení cesty k pohybu bez bolesti se velmi prohloubila její důvěra v intuici, která ji po celou dobu vedla skrze setkání s hlubokou pokorou.
Dnes je Devi schopna fungovat s navenek nerozpoznatelnými omezeními, která spočívají v nutnosti kontinuálního naladění na vlastní potřeby a potřeby těla, životosprávy, denního rytmu a vhodného prostředí. Zároveň však z těchto omezení lze nadále čerpat nové informace pro to, jak pozitivně ovlivňovat vývoj svého zdravotního stavu. Před rokem absolvovala desetiměsíční poznávací cestu kolem světa.
 
Poslední dva roky vede programy také v České republice, dává individuální
a systémové konzultace, věnuje se supervizi školkových týmů.
 
Tréninky a vzdělání:
 
1992–1996 Střední pedagogická škola, Praha 6
2002–2005 Obor ergoterapie, Medizinische Akademie Freiburg
 
Divine Healing, Prashanthan
Light Grids, Damien Wynne
 
Zásadní formující zkušenosti:
 
Trénink komunikace a reflexe, Thomas Hübl
– komunikace o vlastních potřebách
– meditace
– zpětná vazba
– sharing/sdílení ve skupině
– reading/čtení v energetickém poli
– „stahování“ informací z informačního pole
 
Školkový systém Kinderladen -Mitte, Berlin
– rozpoznávání potřeb – svých vlastních, potřeb kolegů, dětí i rodičů a práce
s nimi
– respekt v praxi
– supervize
– koordinace celého zařízení školky
– nalézání kreativních řešení
 
Sebevzdělávání
– meditace 
– rozvíjení intuice
– reading
– nenásilná komunikace
– práce s energií
– cvičení flexibility
– mnohaleté procvičování se v různých formách komunikace
– pozitivní feedback
– trénink intuice
– alternativní způsoby léčení
– práce s rezonančními poli
 
Pedagogickou inspirací jí byli mj. Maria Montessori, Rudolf Steiner, Maurizio
& Rebecca Wild, Emmi Pikler, Jesper Juul.

DETAILNÍ INFORMACE & PRAVIDLA HRACÍHO PROSTORU

 

1. Úvodní přednáška 

Částečně informační a interaktivní úvod do principů Jasné komunikace. Během přednášky se dozvíte o principech metody a v interaktivní části si nová řešení vyzkoušíte sami, v modelových situacích si budete moci rozdíl v řešení zažít pocitově.

Tematické okruhy: 

 • Principy Jasné komunikace jako metody provázení člověka (v mezilidských vztazích obecně, v kolektivu, rodinném systému a jinde.)
 • Jasná komunikace jako nástroj doprovázení člověka v rámci rodiny či dětského kolektivu.
 • Jasná komunikace jako nástroj řešení konfliktů.
 • Jasná komunikace vlastních potřeb a nástroj zjištění potřeb dítěte.
 • Jasná komunikace hranic.
 • Respekt k vlastním potřebám a permanentní ladění na jejich vývoj – aktuální potřeby. 
 • Respektování a reakce na aktuální potřeby jako výchozí bod v práci
  s potřebami okolí.
 • Kontinuální přítomné vnímání prostředí, v němž se nacházím.

 

2. Hrací prostor: 

Skupinka tvořená mladšími dětmi podobného (předškolního) věku má k dispozici prostor připraveného prostředí na určitou dobu trvání a za specifických podmínek. 

Rodiče jsou plně přítomni, sedí po obvodu místnosti, do her a zájmu dětí ale nikterak aktivně nezasahují. Jediný dospělý člověk uvnitř prostoru je Devi, která děti doprovází.

Tento Hrací prostor je primárně určen pro děti předškolního věku. Ve skupině je maximálně pět dětí.

 

Úloha průvodce: 

Bděle a vždy přítomně garantuje hranici Hracího prostoru, tak aby bylo pro děti v něm zajištěno bezpečné, připravené prostředí po celou dobu pobývání
v prostoru JOP (jistý ohraničený prostor, viz dole) pro všechny účastníky Hracího prostoru po celou dobu stejně.

I z těchto důvodů není přímo zapojen do hry či dění žádného z účastníků hracího prostoru, je ovšem vždy doprovodem při objevování nových možností využití prostoru a pobývání v prostředí bez předem daného konceptu hry.

Jako doprovod poskytuje volný rámec k vytvoření vlastních her uvnitř JOP, poskytuje oporu nezasahováním do hry, v případě, kdy je v interakci účastníků prostoru třeba zasáhnout, poskytuje prostor zůstat tak dlouho u svých potřeb, jak je třeba, a vnést jasno do jejich komunikace směrem k ostatním účastníkům uvnitř JOP.

 

Přínos Hracího prostoru pro rodiče:

Možnost nahlédnout způsob doprovázení dítěte, uvidět, jak dítě na přítomné doprovázení reaguje, pokud do něj nezasahujete vzorci, které máte již se svým dítětem zaběhnuté. 

Možnost vidět, jak vaše dítě vyplní volný prostor, je-li mu dána možnost, zcela podle svých potřeb a představ.

Přínos zážitku Hracího prostoru pro děti:

Zážitek nerušeného prostoru pro tvoření a rozvíjení interakcí v kolektivu, prožitek podporujícího doprovázení, které nezasahuje do samotné tvorby. Prožitek ochrany v případě, že je tento prostor narušen jiným účastníkem kruhu, zážitek doprovázení k vyjasnění situace a jasné komunikaci  svých potřeb.


Pravidla pro Hrací prostor (HP): 

Na program přichází rodič s dítětem odpočinutým, vysoce doporučujeme před zahájením HP podat dítěti dostatečné občerstvení, aby se mohlo plně věnovat hodině vymezené pro poznávání nových možností během HP.

Rodiče sedí po okraji prostoru a vytváří tím Jisté Ohraničení Prostoru (JOP).

Uvnitř je prostor pro DĚTI, doprovázen po celou dobu Devi.

Po dobu HP mají rodiče příležitost být u dění, aniž do něho aktivně zasahují –přítomní, bdělí, otevření novému. 

Případné nesrovnalosti a konflikty mezi dětmi doprovází Devi, rodiče prosím, pokud možno, zůstat na svém JOP.

Při zamýšleném krátkém vzdálení se (např. na WC...) prosím bezpodmínečně informujte své DÍTĚ a Devi.

Má-li dítě potřebu být s vámi, vyhledá vás. 

Mazlení vyžádané dítětem prosím určitě následujte.

Chce-li se vaše dítě stáhnout do ústraní, akceptujte to prosím.

Vyvarujte se „pokynů“ a ponoukání vašeho dítěte k pokračování ve hře stejně jako vytváření náhradního programu vašemu dítěti pro tu chvíli (naladěni na sebe, na své dítě a dění kolem vás sami vycítíte, kdy se chce vaše dítě znovu do hraní zapojit).

Mobily prosím nechat vypnuté po celou dobu trvání HP.


3. Závěrečný workshop s rodiči: 

V závěrečném workshopu se setkáme po třech společně strávených Hracích prostorech obohacení o společné a zároveň jiné bytí s dětmi. Velmi pravděpodobně již během Hracích prostorů ve vás vyvstanou otázky, na které se budete chtít zeptat, či se vám připomenou situace z vašeho denního života, které budete chtít nahlédnout nyní z nového úhlu.

Z tohoto důvodu bude během workshopu věnován velký prostor reflexi Hracích prostorů a chování dětí po Hracím prostoru doma a zároveň vašim dotazům. Zaměříme se na co největší konkretizaci, upřesnění a vyjasnění. Cílenými dotazy je možné se dozvědět, jak co nejefektivněji uplatnit metodu Jasné komunikace v praxi.

Těšíme se na společné sdílení s vámi a s vaším dítětem.


Pokyny pro přihlášení, rezervace místa a platba kurzovného: 

1. Zaregistrujte se na cyklus přímo na stránkách A centra nebo se přihlašte e-mailem na devi.althaus.produkce@gmail.com.

2. Po potvrzení volného místa na cyklu pošlete rezervační zálohu ve výši 800 Kč na účet Produkce Devi Althaus 1015347335/6100. 

3. Po obdržení platby vám bude místo závazně rezervováno a obdržíte od nás notifikaci o rezervaci.

4. Doplatek do plné výše kurzovného uhradíte na místě, před zahájením úvodní přednášky.

 

Storno podmínky: 

V případě zrušení účasti ze strany účastníka je záloha 800 Kč nevratná. Bude-li vámi zprostředkován účastník – náhradník, stává se tato záloha vratnou.
O vhodnosti nového účastníka si Produkce Devi Althaus vyhrazuje právo rozhodnout sama.

V případě zrušení programu ze strany pořadatele je záloha vratná nejdéle do sedmi dnů od zrušení akce, v případě náhradního termínu o něm bude účastník zároveň informován. V takovém případě lze zálohu na tento termín převést.

Poznámka: Vaše přidání se na akci na sociálních sítích má pro pořadatele pouze informační charakter. Pro závaznou rezervaci místa na kurzu je třeba postupovat podle výše uvedených pokynů.


Pokud máte zájem pouze o úvodní přednášku, přihlašte se výhradně přes formulář A centra. Samostatná cena této přednášky se řídí pravidly
A centra. Pro absolventy celého programu je již zahrnuta v ceně.

Cena: 260 Kč/390 Kč pár
Permanentka: 2 okna/3 okna pár

Na lekce je potřeba se přihlásit nejpozději den předem, potom se lekce uzavírá.
Poté je možné se přihlásit pouze telefonicky na 605 253 345.

Aktuality

15. Říjen
Milé ženy, s radostí podporujeme užitečný projekt Aperia, které připravuje aktualizovaný on-line...
3. Říjen
Leták s informacemi ke stažení. Zájemci a zájemkyně, hlaste se prosím do 30.10. u Lenky Kočí na e-...
30. Září
Příprava na porod, kojení, rodičovství. Intenzivní 3dílný kurz je zaměřen na podporu normálního...
30. Září
Milé nastávající i stávající maminky, na podzim jsme pro vás připravily kurzy s automatickou...